„Istnieje tylko jeden rodzaj smutku: niebycie świętym.”
L. Bloy