Z testamentu ks. Franciszka Blachnickiego:

 Image
     „I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym cos przekazać w moim duchowym testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi - także w Polsce, którzy otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej z nieba na ziemię. Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym pragnął - abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość Tajemnicy Kościoła- sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi.”


Co jest celem?

−  indywidualnym: wychowanie nowego człowieka.

−  wspólnotowym: liturgiczna odnowa parafii w świetle dokumentów
                                Soboru Watykańskiego II.


Trzy etapy formacyjne:

•  Ewangelizacja

•  Katechumenat

•  Diakonia

 
Czym jest Ruch Światło-Życie? (nasze wypowiedzi)

→  Jest stylem życia...

→  Ruchem, a nie przystankiem na drodze do Nieba.

→  Jest chodzeniem w życiu za Światłem i według Światła, którym jest
     Chrystus.