Chrześcijanin żyje dzięki Eucharystii, według słów Chrystusa: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 53). W Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus. 

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół do swojej ofiary dziękczynienia i uwielbienia, złożonej na krzyżu. Przez tę ofiarę rozlewa na Kościół swoje łaski. Eucharystia tworzy Kościół. Ponieważ w sakramencie ołtarza obecny jest sam Chrystus, należy go czcić kultem adoracji.

Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny (ciężki), nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania wcześniej rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunie świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Zobowiązuje do tego przynajmniej raz w roku.

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem, chroni przed grzechem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów śmiertelnych.

 

Pierwsza Komunia św. w roku szkolny 2017/2018
odbędzie się w następujących terminach:
 
13 maja 2018, godz. 9.30 
- dzieci z SP 13 klasa IIIb, IIIc, IIId, IIIe.
 
20 maja 2018, godz. 9.30 
- dzieci z SP 17 klasa IIIc, IIId, IIIe, IIIf, IIIg.