II Celebracją w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest przyjęcie Słowa Bożego. To Słowo ma napędzać Kandydatów do duchowego rozwoju. Dlatego też na każdy dzień mają przygotowane rozważanie Słowa Bożego w ramach "Minuty przed Bogiem” w programie Młodzi na Progu. 
 
 
II Cel 01
Kandydaci odmawiają modlitwę przed przyjęciem Słowa Bożego. 
 
II Cel 02
Przyjęcie Słowa. 
 
II Cel 03
Przyjęcie Słowa.