+48 32 43 44 225 parafia@stanislaw-zory.pl

Bierzmowanie, jak każdy sakrament, nie jest dziełem ludzi, lecz Boga, który troszczy się o nasze życie, ażeby nas ukształtować na obraz swojego Syna, byśmy potrafili kochać tak jak On. Czyni to, napełniając nas swoim Duchem Świętym, którego działanie przenika całą osobę i całe życie, na co wskazuje siedem darów, które Tradycja, w świetle Pisma Świętego, zawsze uwydatniała. (…) Jakie to są dary? Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. A dary te są nam dane właśnie wraz z Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania. Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego w naszym sercu i pozwalamy Mu działać, sam Chrystus staje się w nas obecny i nabiera kształtu w naszym życiu; przez nas On sam, Chrystus, będzie się modlił, przebaczał, napełniał nadzieją i pociechą, służył braciom, stawał się bliski potrzebującym i ostatnim, tworzył jedność, zasiewał pokój. Pomyślcie, jakie to jest ważne: za pośrednictwem Ducha Świętego sam Chrystus przybywa, by czynić to wszystko pośród nas i dla nas.

papież Franciszek

Audiencja generalna 29 stycznia 2014

I

Przygotowanie młodzieży

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie Kościoła.

Do rozpoczęcia przygotowań zapraszani się uczniowie pod koniec klasy VI szkoły podstawowej (oraz wszyscy starsi uczniowie, którzy pragną przygotować się do przyjęcia Bierzmowania). Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie osobistej deklaracji, potwierdzonej przez rodziców kandydata.

Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii dołączają świadectwo chrztu wydane przez parafię, w której byli ochrzczeni.

Jako, że sakramenty należy przeżywać i przygotowywać się do nic we własnej parafii, osoby spoza naszej parafii, które chcą przeżywać przygotowanie i przystąpić do bierzmowania w naszej parafii muszą przedstawić zgodę swojego proboszcza.

I

Przygotowanie dorosłych

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę.

Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy spotkań oraz planowaną datę bierzmowania.

Bierzmowanie można przyjąć wraz z młodzieżą w naszej parafii lub w jednym z terminów w Archikatedrze w Katowicach.

 Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii dołączają świadectwo chrztu wydane przez parafię, w której byli ochrzczeni.

Jako, że sakramenty należy przeżywać i przygotowywać się do nic we własnej parafii, osoby spoza naszej parafii, które chcą przeżywać przygotowanie i przystąpić do bierzmowania w naszej parafii muszą przedstawić zgodę swojego proboszcza.