+48 32 43 44 225 parafia@stanislaw-zory.pl

Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii
zwykle w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca
podczas mszy świętej o godz. 12.30.

Szczegółowy spis terminów poniżej

Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem w kancelarii parafialnej.
Prosimy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Odpis Aktu urodzenia dziecka z USC;
  • Informacje na temat sakramentu małżeństwa rodziców (jeśli zostało zawarte);
  • Dane chrzestnych z dokładnym adresem;
  • W przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza;
  • Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają pisemne poświadczenie o byciu praktykującym katolikiem od własnego proboszcza.

Po dopełnieniu formalności związanych z chrztem, prosimy złożyć w kancelarii ofiarę.

 

Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka:

1) Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Odbywa się ona zwykle w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej. Jeśli rodzic chrzestny nie może uczestniczyć w tej nauce, może ją odbyć w swojej parafii – w takim wypadku warunkiem dopuszczenia do tej godności jest przedstawienie zaświadczenia o odbytej nauce.

2) Spowiedź święta chrzestnych i rodziców (jeżeli nie mają przeszkody kanonicznej). W naszej parafii okazja do spowiedzi jest 30 minut przed każdą Mszą, w soboty od 17.00.

Niedziele, w które udzielany jest Sakrament Chrztu świętego w naszym kościele w roku 2019:

12 i 26 maja

9 i 23 czerwca

14 i 28 lipca

11 i 25 sierpnia

8 i 22 września

13 i 27 października

10 i 24 listopada

8 i 22 grudnia

 

Kto może być rodzicem chrzestnym:

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia.

Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne życie religijne, udział we mszy świętej i sakramentach).

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach cywilnych lub konkubinacie.