Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii
w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca
podczas mszy świętej o godz. 12.30.

Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem w kancelarii parafialnej.
Prosimy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Odpis Aktu urodzenia dziecka z USC
  • Informacje na temat sakramentu małżeństwa rodziców (jeśli zostało zawarte)
  • Dane chrzestnych z dokładnym adresem
  • W przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od własnego proboszcza
  • Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają pisemne poświadczenie o byciu praktykującym katolikiem od własnego proboszcza

Po dopełnieniu formalności związanych z chrztem, prosimy złożyć w kancelarii ofiarę.

 

Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka:

Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej.

Spowiedź święta chrzestnych i rodziców (jeżeli nie mają przeszkody kanonicznej).

Kto może być rodzicem chrzestnym:

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia.

Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne życie religijne, udział we mszy świętej i sakramentach).

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach cywilnych lub konkubinacie.