Kościół żyje dzięki Eucharystii . Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

św. Jan Paweł II

Encyklika "Ecclesia de Eucharistia"

7:30

9:30

11:00

12:30 (w Ii i IV niedzielę z udzielaniem Chrztu świętego i błogosławieństwem rocznych dzieci)

16:30 (od X do IV)

18:00

20:00 (od V do IX)

7:00 (poza feriami i wakacjami)

8:00

18:00

 

Msze w tygodniu odprawiane są zwykle w dolnym kościele

=

I Komunia święta

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

Przygotowanie odbywa się głownie na katechezie szkolnej.

W ostatnim roku przygotowania dzieci i ich rodzice uczestniczą w celebracjach i katechezach w parafii w ustalonych terminach.

Dodatkowo (zasadniczo raz w miesiącu) odbywają się spotkania dla rodziców.

r

Terminy I Komunii

2019 – 12 maja uczniowie wszystkich szkół

2020 – 10 maja – SP 13

17 maja – SP 17 i SP Żorek

od roku 2021:

II niedziela maja – SP 13 i SP Żorek
III niedziela maja – SP 17 (i SP 4)

?

Wczesna Komunia Święta

Do wczesnej Komunii Śiwetej przystępują dzieci po dwuletnim przygotowaniu:

jeśli objęte są katechezą w przedszkolu jako 5 i 6 latki, wtedy uczestniczą przez rok w katechezie parafialnej

jeśli nie są objęte katechezą przedszkolną, wtedy uczestniczą w katechezie parafialnej przez dwa lata.

Katecheza parafialna to spotkania z dziećmi i ich rodzicami.