Prawdziwa miłość między mężem a żoną zakłada wzajemny dar z siebie, włącza i zawiera wymiar płciowości i uczuciowości, odpowiadając planowi Bożemu. Ponadto podkreśla zakorzenienie małżonków w Chrystusie: Chrystus Pan wychodzi na spotkanie małżonków chrześcijańskich w sakramencie małżeństwa i z nimi pozostaje

Amoris Laetitia, 67

Zgłoszenie do zawarcia małzeństwa

Chcący zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii proszeni są o kontakt na 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu w celu uzgodnienia terminu spisania protokołu. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii.

Na rozmowę w umówionym terminie należy przynieść następujące dokumenty:

1. Świadectwa chrztu obojga narzeczonych wystawione przez parafię, w której zostali ochrzczeni (osoby ochrzczone w parafii św. Stanisława w Żorach nie potrzebują takiego świadectwa, jeżeli protokół spisywany jest w naszej parafii). Świadectwo ważne jest przez 6 miesięcy, data ślubu musi zawierać się w tych sześciu miesiącach od daty wystawienia dokumentu.
2. Świadectwo bierzmowania (tylko wtedy, gdy nie ma adnotacji na świadectwie chrztu, a osoba była bierzmowana poza parafią św. Stanisława).
3. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej (z pieczęcią parafii, ostatecznie świadectwo państwowe).
4. Dowody osobiste obojga narzeczonych (do wglądu)
5. Dane świadków (w celu wpisania do protokołu)

Dodatkowo:
osoby będące w związku cywilnym – odpisu aktu małżeństwa
osoby, które chcą zewrzeć ślub ze skutkami cywilnymi (konkordatowy) – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego niezależnie od zameldowania (zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy).
wdowy i wdowcy zawierający ponownie małżeństwo – odpis aktu zgonu pierwszego małżonka.

Po dopełnieniu formalności ślubnych, prosimy złożyć w kancelarii ofiarę.

Pobierz informacje w wersji pdf

Narzeczeni w czasie przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa

zobowiązani są do udziału w naukach przedślubnych

oraz dniu skupienia dla narzeczonych

a także odbyć trzy spotkania w poradni życia rodzinnego

Nauki przedślubne w naszej parafii odbywają się w formie serii czterech wieczornych spotkań w kolejne poniedziałki od 19.00 do 21.00 – (terminy podane poniżej).

Każde sesja obejmuje tematy zgodnie z Instrukcją o przygotowaniu do małżeństwa.

Należy uczestniczyć we wszystkich spotkaniach w danej sesji.

Narzeczeni powinni uczestniczyć w nich wspólnie (ze względu na dialogowy charakter spotkań)

Konieczne Zgłoszenie udziału w naukach (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem):

Wybrany termin sesji

7 + 11 =

Zgłoszenie można dokonać także telefonicznie lub osobiście w godzinach urzędowania kancelarii.

Dni skupienia dla narzeczonych

Najbliższe terminy:
2 grudnia 2018
10 marca 2019
12 maja 2019
6 października 2019
1 grudnia 2019

 

Dzień skupienia odbywa się w dolnym kościele. Rozpoczyna się on o godz. 16:00. Trwa do około 19:00.

W trakcie dnia skupienia odbywa się adoracja, jest okazja do spowiedzi i udział we Mszy świętej.

Należy wybrać termin dnia skupienia po odbytych naukach przedślubnych!

Poradnia życia rodzinnego

jest czynna w naszej parafii:

w poniedziałki od 17.00

w środy od 19.00

w piątki od 17.00