Stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu.

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852r. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz Konferencję Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie młodym, dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła

Cudowny Medalik

Cudowny Medalik

Dzieci Maryi osiągają swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: „Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask„, poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labure. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy„. Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. 
 
W naszej wspólnocie parafialnej moderatorem Dzieci Maryi Jest ksiądz Dawid Banaś, a moderatorką an.Kasia. Jest około 60 dzieci (chłopców i dziewcząt) w tym 10 animatorów.
 
Spotkania Wspólnotowe odbywają się co sobotę o godzinie 10:00. Rozpoczyna je wspólna modlitwa, śpiew oraz sprawy organizacyjne. Następnie przechodzimy do spotkań w grupach, które są dzielone wg. wieku od najmlodszych dzieci zerówkowych po gimnazja. Spotkanie kończy wspólna modlitwa dziękczynna, podczas której grupy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat spotkania, które przed chwilą skończyli. Po błogosławieństwie księdza Banasia, rozchodzimy się do domów. Często na spotkaniach ogólnych bawimy się, śpiewamy, organizujemy dyskoteki oraz wycieczki. Wakacje spędzamy na letnich rekolekcjach organizowanych przez siostry z różnych zgromadzeń. Podczas nich nawiązujemy mnóstwo nowych kontaktów, które nieraz przeradzają się w głębokie przyjaźnie na lata.

Zapraszamy wszystkich serdecznie chłopców i dzieczęta

an. Pati