Terezjański Ruch Przyjaciół Misji działa już w naszej parafii od dziesięciu lat. W obecnej chwili liczy on sobie 30 członków. To wspólnota świeckich, której patronuje  św. Teresa od Dzieciątka Jezus – „Moim niebem jest dobrze czynić na ziemi. Nie spocznę dopóki będą dusze do zbawienia” – słowa te stanowią motto wspólnoty. Członkowie Ruchu modlą się za misjonarzy, misje, naszych kapłanów oraz o nowe powołania zakonne, misyjne i kapłańskie. Modlitwa w tych intencjach jest odpowiedzią na wezwanie swojej patronki, która pragnęła, aby jak najwięcej dusz mogło poznać Boga. Ponadto każdy członek nasze wspólnoty należy do tzw. Misyjnego Żywego Różańca. Taka osoba codziennie indywidualnie rozważa jedną tajemnicę, po czym następuje zmiana tajemnic.


     Członkiem może zostać każdy, zarówno młodzież, osoby starsze, chore i cierpiące, których cierpienie jest ofiarowane, w określonych intencjach. Znakiem przynależności jest imienna legitymacja misji tzw. „bilet do nieba”.

Misjonarze

 

Opiekun: ks. Adam Palion

Spotkania odbywają się w I czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.