Prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej na 5 miesięcy przed ślubem w celu spisania protokołu.

***

Ślub konkordatowy

Potrzebne dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu obojga narzeczonych wystawione przez parafię, w której zostali ochrzczeni (osoby ochrzczone w parafii św. Stanisława w Żorach nie potrzebują takiego świadectwa, jeżeli protokół spisywany jest w naszej parafii). Świadectwo ważne jest przez 6 miesięcy, data ślubu musi zawierać się w tych sześciu miesiącach od daty wystawienia dokumentu.
 2. Świadectwo bierzmowania (tylko wtedy, gdy nie ma adnotacji na świadectwie chrztu, a osoba była bierzmowana poza parafią św. Stanisława).
 3. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej (z pieczęcią parafii, ostatecznie świadectwo państwowe).
 4. Dowody osobiste obojga narzeczonych.
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego niezależnie od zameldowania. Zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy.
 6. Wdowy i wdowcy zawierający ponownie małżeństwo przedstawiają dodatkowo akt zgonu pierwszego małżonka.

 

Małżeństwo po wcześniej zawartym ślubie cywilnym

Potrzebne dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu obojga małżonków cywilnych wystawione przez parafię, w której zostali ochrzczeni (osoby ochrzczone w parafii św. Stanisława w Żorach nie potrzebują takiego świadectwa, jeżeli protokół spisywany jest w naszej parafii). Świadectwo ważne jest przez 6 miesięcy, data ślubu musi zawierać się w tych sześciu miesiącach od daty wystawienia dokumentu.
 2. Świadectwo bierzmowania (tylko wtedy, gdy nie ma adnotacji na świadectwie chrztu, a osoba była bierzmowana poza parafią św. Stanisława).
 3. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej (z pieczęcią parafii, ostatecznie świadectwo państwowe).
 4. Dowody osobiste.
 5. Akt małżeństwa cywilnego.
 6. Wdowy i wdowcy zawierający ponownie małżeństwo przedstawiają dodatkowo akt zgonu pierwszego małżonka.
 
Pozsotałe informacje dla narzeczonych
Dzień skupienia dla narzeczonych jest organizowany cztery razy w roku:
pierwsza niedziela Adwentu;
pierwsza niedziela Wielkiego Postu;
pierwsza niedziela czerwca;
pierwsza niedziela września.
Dzień skupienia odbywa się w dolnym kościele. Rozpoczyna się on konferencją o godz. 1600, po niej jest okazja do spowiedzi i msza św.