Chrzest święty

Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5).

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże oraz zostajemy wszczepieni w Kościół. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. 

Chrzest jest sakramentem wiary. Po chrzcie wiara powinna wzrastać, jednak nie może rozwijać się inaczej, jak we wspólnocie wierzących. Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo chrzczonemu na drodze życia chrześcijańskiego. 

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je Miłosierdziu Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Miłość Jezusa do dzieci pozwala mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu.

 

Zgłoszenie chrztu:

  1. Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy świętej o godz. 1230.
  2. Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem w kancelarii parafialnej. Do zgłoszenia chrztu potrzebny jest akt urodzenia dziecka z USC oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych.
  3. Na rodziców chrzestnych wybieramy osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne życie religijne, udział we mszy świętej i sakramentach). Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach cywilnych lub konkubinacie.
  4. Chrzestni spoza naszej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie z własnej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności chrzestnego.
 

Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka:

  • Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz.1630 w salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej.
  • Spowiedź święta chrzestnych i rodziców (jeżeli nie mają przeszkody kanonicznej).

 

Rocznica chrztu świętego

Błogosławieństwo dla dzieci rocznych udzielane jest w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca w czasie mszy św. o godz. 1230.

Dzieci, które mają otrzymać to błogosławieństwo, należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej najpóźniej w tygodniu poprzedzającym niedzielę z błogosławieństwem rocznych dzieci.