1. Przed pracą, modlitwą, odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: „Matko! Weź to w Swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!”. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21, 36).

2. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma świętego i bierz z nich naukę życiową! „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4).

3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników! „Módlcie  się jeden   za  drugiego…   Wielką  moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5, 16).

4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa! „Wszystko,  co  uczyniliście jednemu  z  tych  moich  braci najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, zmart­wienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny! „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, plączcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12, 15).

6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się (Flp 4, 4). Weselcie się nadzieją” (Rz 12, 12).

7.Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym!  „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem” (Jr 11, 4).

8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, krewnym, przy­jaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i nie-praktykującym! Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask – słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.

9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! „Nie opuszczajcie się w gorliwości.  Bądźcie płomiennego ducha!” (Rz 12, 11).   

10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! „Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o peł­nienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów” (Tt 3, 8-14).

Opracowano na podstawie T. Hermann, Przewodnik Apostolatu Maryjnego