Ostatni rok XX wieku – 1999 – jest rokiem powstania w naszej wspólnocie chóru parafialnego. Było to w październiku. Nasz chór jest chórem mieszanym. Pierwszym dyrygentem była Dagmara Świtacz. Inauguracyjny występ miał miejsce w czasie Pasterki w 1999 r. Wykonane zostały wtedy kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi” – J. Makiewicz oraz „Anioł pasterzą mówił”. Od tego momentu chór uświetnia uroczystości i święta liturgiczne w naszej parafii, a także występuje poza nią.

       Podczas majowych spotkań chóralnych w dniu 26 maja 2001 roku, odbywających się na terenie naszej parafii chór „Pasja” wykonał 4 utwory – było to pierwsze wystąpienie dla szerszej publiczności.

       We wrześniu 2001 roku na stanowisku dyrygenta następuje zmiana, pałeczkę przejmuje Maria Tomaszewska.

       W 2004 roku chór brał udział w I Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej Żory 2004. Na tym przeglądzie nasi chórzyści otrzymali specjalne wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu pasyjnego „Stabat Mater” i zostali sklasyfikowani na VI miejscu zdobywając 119 punktów.

       Rok później podczas II Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej Żory 2005, nasz chór zdobył II miejsce i Nagrodę Prezydenta Miasta Żory.

Repertuar chóru:
– kolędy
– pieśni postne i wielkanocne
– Msza Polska – Bogu Rodzica – F. Nowowiejski
– Ave Verum Korpus – W. A. Mozart
– Panis Angelicus – C. Franck
– Niebiosa głoszą – L. van Beethoven
– Wielki jest Pan – P. E. Bach
– Pokarmie naszej drogi – J. Haydn
– Ave Maria – Jacob Arcadelt

– Santa Maria – St. Hoppel

– Stabat Mater – Z. Kodaly
oraz wiele innych utworów.

Kilka zdjęć:

Image

Image

Image

Image

Image


       Wszystkich chętnych, którzy pragną chwalić Boga swoim głosem, zapraszamy do wstąpienia do naszego chóru. Każdy głos jest mile widziany i słyszany. Spotykamy się w każdą środę o godz. 1900 w salce nr 6 (biblioteka parafialna).


Opracowano na podstawie Kroniki chóru „Pasja”