Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (LG 11).

Nowe życie otrzymane w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowało kruchości i słabości natury ludzkiej ani jej skłonności do grzechu. Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest wysiłek nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas powołuje. 

Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Zawiera jednocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia i nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, nazywany smutkiem duszy i skruchą serca. 

Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, wyznanie grzechów, postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych. Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie popełnione grzechy ciężkie, które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznawanie grzechów powszednich nie jest konieczne ale przez Kościół żywo zalecane. 

 

Okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania w naszej parafii 

– codziennie 30 min. przed każdą mszą św. (oprócz niedzieli przed mszą o godz. 1100

– w każdy czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 1700 do 1800.

– w każdą sobotę od godz. 1700 do 1800.

– dla uczniów szkół podstawowych: przed mszą szkolną w pierwszy piątek miesiąca od godz. 1600

– dodatkowo według ogłoszeń parafialnych

  

Ponadto: