1. lipca 1984 r. zmiana proboszczów.
W ostatnim tygodniu czerwca 1984 r. w parafii świętego Stanisława Bp i M w Żorach następuje zmiana proboszcza. Odchodzi Ks. Kazimierz Kopeć przeniesiony do parafii świętego Stanisława Bp i M w Marklowicach a nowym proboszczem zostaje Ks. Jan Andres, przeniesiony z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach. Właściwie zmiana staje się faktem w niedzielę 1. lipca 1984 r. Ks. proboszcz Kazimierz Kopeć w tę niedzielę głosi ostatnie pożegnalne kazanie na wszystkich mszach świętych dziękując całej parafii za wspólne lata pracy i krótko przedstawiając nowego proboszcza. Nowy proboszcz jest przerażony ogromem zadań do wypełnienia, a zwłaszcza kontynuacją budowy kościoła, który nawet w stanie surowym nie był ukończony.

1984 rok

1. lipca 1984 r. zmiana proboszczów.
W ostatnim tygodniu czerwca 1984 r. w parafii świętego Stanisława Bp i M w Żorach następuje zmiana proboszcza. Odchodzi Ks. Kazimierz Kopeć przeniesiony do parafii świętego Stanisława Bp i M w Marklowicach a nowym proboszczem zostaje Ks. Jan Andres, przeniesiony z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach. Właściwie zmiana staje się faktem w niedzielę 1. lipca 1984 r. Ks. proboszcz Kazimierz Kopeć w tę niedzielę głosi ostatnie pożegnalne kazanie na wszystkich mszach świętych dziękując całej parafii za wspólne lata pracy i krótko przedstawiając nowego proboszcza. Nowy proboszcz jest przerażony ogromem zadań do wypełnienia, a zwłaszcza kontynuacją budowy kościoła, który nawet w stanie surowym nie był ukończony.

3.11.1984 r. godz. 15.30 poświęcenie cmentarza komunalnego przy ul. Rybnickiej.
Parafia nie posiada własnego cmentarza. Dla całych Żor powstał nowy cmentarz komunalny przy ul. Rybnickiej. Władze miejskie poprosiły o poświęcenie tego cmentarza. Dokonał tego poświęcenia w sobotę, 3. listopada o godz. 15.30 Ks. Dziekan Jan Szewczyk, proboszcz parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach. Przewodniczyli w tym poświęceniu pozostali księża z parafii św. Filipa i Jakuba i św. Stanisława. Warunkiem tego poświęcenia było uczynienie z domu przedpogrzebowego na cmentarzu kaplicy, w której będzie można przy pogrzebie sprawować mszę świętą. Troskę o te kaplicę powierzono parafii św. Stanisława.

4.12.1984 r.- poświęcenie pierwszego sztandaru parafii- sztandar górniczy ku czci św. Barbary.
Uroczystość św. Barbary – uroczysta msza święta i poświęcenie sztandaru górniczego naszej parafii, ufundowanego przez górników. W przeddzień uroczystości św. Barbary, w poniedziałek po wieczornej mszy świętej artyści polskiej sceny przedstawili w kościele piękny program artystyczny, słowno-muzyczny poświęcony św. Barbarze, jej obecności w życiu górników.

1985 rok

Pierwsza Komunia święta w naszej parafii.
Od drugiej niedzieli wielkanocnej rozpoczyna się przystępowanie dzieci do I-szej Komunii świętej. Najpierw w niedzielę, 14. kwietnia 1985 r. wczesna Komunia święta. Każdej niedzieli jedna grupa dzieci przystępuje na mszy św. o 9.30 do I-szej Komunii świętej.

Comiesięczna msza szkolna dla dzieci.
Dzieci szkolne raz w miesiącu – w pierwszym tygodniu nie mają lekcji religii, ale przeżywają Tydzień Eucharystyczny – spowiedź święta i uczestnictwo we mszy świętej.

5.05.1985 r. pierwszy odpust parafialny.
I-wsza niedziela maja, 5.05.1985 r., to niedziela odpustowa. Zawsze w pierwszą niedzielę maja będzie parafia obchodziła swój odpust ku czci św. Stanisława, naszego Patrona. W pierwszą niedziele, dlatego, że w dekanacie jest drugi kościół św. Stanisława Bp w Suszcu. Parafia stara i zawsze obchodzi swój odpust po uroczystości św. Stanisława, po 8. maja, a więc w drugą niedzielę maja. By nie zejść się razem uroczystością odpustową postanowiono u nas odpustować w pierwszą niedziele maja. W ten odpust słowo Boże głosił i sumę odpustową odprawił Ks. prob. Kazimierz Kopeć.

6.czerwca 1985 r. Uroczystość Bożego Ciała.
Rozpoczęła się mszą świętą o godz. 8.30 odprawioną na osiedlu Sikorskiego, gdzie odbyła się procesja pomiędzy ołtarzami. Zakończenie procesji w kościele. W ten sposób rozpoczęła się tradycja procesji Bożego Ciała, każdego roku na innym osiedlu z zakończeniem w kościele.

9- 10. listopada 1985 r. Pierwsza wizytacja biskupa Józefa Kurpasa w naszej parafii.
Rozpoczyna się w sobotę o godz. 9.00 spotkaniem z seniorami i chorymi. Ksiądz biskup był w jakiś sposób przerażony zbyt małą ilością starszych parafian obecnych na tym spotkaniu w innym parafian były to najliczniejsze grupy. Powód – parafia młoda, młodych ludzi. Potem spotkanie z małymi dziećmi do lat 6 i ich rodzicami. Tu już proporcja była całkiem inna. Uroczyste powitanie Ks. Biskupa przez całą parafie o godz. 16.30, po nim msza święta z udzieleniem Bierzmowania. Wieczorem o 19.30 spotkanie z bardzo liczna grupa nauczycieli. W niedzielę spotkania na poszczególnych mszach świętych o godz. 8.00 odbyła się msza święta w intencji parafian odprawiana przez Ks. Biskupa. O 18.00 spotkanie z katechetami zespołem charytatywnym, służbą kościelną. Po nim nastąpiło pożegnanie Ks. Biskupa.

1987 rok

28.06.1987 r. godz. 12.30 – srebrny jubileusz Ks. proboszcza Jana Andresa

28.10.1987 r. diecezjalna pielgrzymka na jasna górę by odebrać obrazy Matki Bożej Jasnogórskiej, które następnie będą wędrowały w parafiach od rodziny do rodziny w trwającym Roku Maryjnym.

7.12.1987 r. poświęcenie przebudowanego dolnego kościoła.
Zakończenie przebudowy dolnego kościoła. W poniedziałek 7. grudnia na mszy świętej o godz. 18.00 Ks. Biskup Damian Zimoń poświęcił przebudowany dolny kościół, który nosi tytuł Matki Boskiej Piekarskiej.

1989 rok

Organy elektroniczne – zostały zakupione dla naszego kościoła jako instrument zastępczy. Kosztowały 6 mln zł. Wykonane przez organistę z Bielska- Białej.