W Domowym Kościele jesteśmy już 15 lat, od początku naszego małżeństwa. Pierwsze spotkanie formacyjne odbyło się w lutym 1991 roku.

        Te 15 lat to ciągła praca nad sobą, to ciągłe zmienianie siebie i walka ze słabościami. Spotkania w kręgach pozwoliły nam zrozumieć, co to jest miłość małżeńska, jak do końca realizować się w roli żony, męża, matki i ojca, jak czerpać moc z sakramentu małżeństwa, jak rozwijać naszą miłość, aby ciągle wzrastała. Zadania te możemy realizować dzięki temu, że na nowo odkryliśmy na naszej drodze Jezusa, który pozwala nam powstawać na nowo iść drogą do zbawienia.

        Dzięki formacji w Domowym Kościele zrozumieliśmy, że głównym celem naszego małżeństwa jest wzajemna pomoc w uświęcaniu się i osiągnięciu zbawienia. Miesięczne spotkania w kręgu oraz realizacja zobowiązań, które nazywamy darami, pomaga nam w tym, aby nic innego nie przysłoniło naszego głównego celu. 

        W osiągnięciu świętości pomagają nam dary takie jak: modlitwa osobista, modlitwa małżonków, modlitwa rodzinna, dialog małżeński, spotkanie ze Słowem Bożym, reguła życia i rekolekcje oazowe. Każdy z tych darów pozwala nam na nowo odkrywać siebie i współmałżonka, a jeśli odkrywać to i bardziej kochać siebie i małżonka.