1990 rok

Został wykonany krzyż, który będzie ustawiony na wieży – dzwonnicy. Odtąd z daleka będzie widać, że jest to Kościół.
Druga wizytacja ks. bp. Czesława Domin
W dniach 12 – 14 października ks. bp. będzie wizytował naszą parafię. Wizytacja ta rozpoczyna się dnia 12 października o godz. 12.00 powitaniem na parafii. Następnie będą spotkania z księżmi, grupami parafialnymi oraz wiernymi.

 

Ks. bp. Damian Zimoń przewodniczy Pasterce i głosi Słowo Boże.
Święto Bożego Narodzenia – Pasterkę sprawował ks. bp. Damian Zimoń i głosił Słowo Boże podczas Pasterki.

1991 rok

Rozpoczyna się w parafii przygotowanie na spotkanie z Ojcem Świętym – VI Światowe Dni Młodych, które odbędą się w tym roku w Częstochowie 14 i 15 sierpnia. Jedną z form przygotowania będą modlitewne czuwania na Jasnej Górze.
IV pielgrzymka Ojca Świętego 1.06 – 9.06. 1991 r.
IV Pielgrzymka Ojca Św. do ojczyzny rozpoczyna się 1. czerwca. Tym razem Ojciec Św. nie gości na ziemi Śląskiej. Udajemy się na spotkanie z Ojcem Św. do Kielc, 3. czerwca.
VI Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze
Młodzież naszej parafii wyrusza w pieszej pielgrzymce wraz z młodzieżą ziemi rybnickiej 9. sierpnia 1991 r.
W niedzielę, 27. października 1991 r., na zakończenie Tygodnia Misyjnego w parafii goszczą Siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnice Ducha Świętego – przybliżają misje i swoje Zgromadzenie Zakonne.

1992 rok

25. marca wykonano nowy układ diecezji w Polsce. Nasza diecezja została okrojona z części północnej – włączona do nowej Gliwickiej diecezji oraz z części południowej – włączonej do diecezji Bielsko – Żywieckiej. Ale stała się metropolią, do której należą diecezje Gliwicka i Opolska. Nasz Biskup został Arcybiskupem Metropolitą.

1993 rok

18. kwietnia 1993 r. Ojciec Święty w Rzymie beatyfikuje Siostrę Faustynę Kowalską.

1994 rok

Święta wielkanocne – po raz pierwszy procesję rezurekcyjną połączono z Wigilią Wielkanocną.

27. czerwca 1994 r. – parafia powitała obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, który podczas I pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Ojca Św. został przez Niego pobłogosławiony i poświęcony.

1995 rok

Od 15. października 1995 r. parafie w Polsce nawiedza figura Matki Bożej z Fatimy. W naszej diecezji jest od 18 – 24. listopada 1995 r. Natomiast w naszej parafii figura Matki Bożej była 20. i 21. listopada. Powitanie figury miało miejsce o godz. 17.00 w Kościele św. Filipa i Jakuba.

Przed Bożym Narodzeniem z Betlejem został sprowadzony przez harcerzy ogień, który ludzie odpalali, by w domu przy tym ogniu, zapalonej świecy, spożywać wieczerzę wigilijną i czuwać.

1996 rok

Ten rok 1996 jest rokiem wizytacji biskupiej w Żorskim dekanacie. Wizytuje tym razem ks. Arcybiskup Damian Zimoń. Jest to trzecia wizytacja biskupia naszej parafii. Wizytacja rozpoczyna się 9. marca 1996 r. powitaniem Księdza Arcybiskupa. Była to pierwsza wizytacja bez Bierzmowania, gdyż udzielenie tego sakramentu zaplanowano pod koniec roku szkolnego.

27. marca 1996 r., po raz pierwszy, przed Niedzielą Palmową odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozpoczęła się o godz. 16.00 w kościele Bożego Miłosierdzia, zakończyła ok. godz. 17.00 w kościele św. św. Filipa i Jakuba w Żorach.

1997 rok

Od 25. maja do 8. czerwca 1997 r. w parafii odbywają się misje parafialne. Są to drugie misje w parafii po 13 latach od pierwszych. Prowadzą O.O. Franciszkanie z Panewnik.

7. czerwca 1997 r. witamy Ojca Świętego Jana Pawła II w kolejnej Jego pielgrzymce do Ojczyzny. Parafia nasza udaje się na spotkanie z Ojcem Świętym do Krakowa w dniu 8. czerwca 1997 r.

W naszej parafii zostaje otwarta księgarnia katolicka, której nadano imię „św. Stanisława” – przerobiona salka nr 4.

1998 rok

5. września 1998 r. – odbywa się pielgrzymka wszystkich kapłanów do jednego z wyznaczonych kościołów. Pielgrzymka ta nazwana dniem świętości kapłanów. 

7. października 1998 r. ks. Arcybiskup Damian Zimoń poświęcił w Żorach przy parafii pw. św. Ap. Filipa i Jakuba „Kanę” – Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży.

1999 rok

18. kwietnia 1999 r. – w parafii goszczą siostry Elżbietanki – akcja powołaniowa.

Z początkiem września 1999 r. w parafii powstaje chór parafialny.

12. grudnia 1999 r. – dzień modlitwy i jedności z Kościołem Wschodniej Syberii.