1. Wypłyń na głębię
2. Świętość
3. Oczekiwanie
4. Radość

5. Śpiew
6. Post, modlitwa, jałmużna
7. Życie
8. Wspólnota parafialna
9. Dzieckiem Bożym jestem ja
10. Czas wolny
11. Praca
12. Miłosierdzie
13. Rzeczy ostateczne
14. Rodzina
15. Chrzest święty
16. Czystość
17. Powołanie
18. Dojrzałość chrześcijańska
19. Wizytacja
20. Błogosławieni miłosierni (hospicjum)
21. Talenty
22. Eucharystia
23. Anioły
24. Czyściec
25. Objawienia Maryjne
26. Ekumenizm
27. Ekumenizm
28. Kobieta
29. Kapłaństwo
30. Miłość
31. Nasz udział w Eucharystii
32. Rekolekcje
33. Pożegnania
34. Wspólnoty w parafii
35. Rok liturgiczny
36. Czytanie Słowa Bożego
37. Karnawał
38. Sakrament pokuty
39. Krzyż
40. Nadzieja
41. Pożegnanie Ojca Świętego
42. Jezus uzdrawia
43. Przyjaźń
44. Pielgrzymowanie
45. Wspólnoty
46. Przykazania
47. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną