Ten fragment duszpasterstwa parafialnego przeznaczony jest dla tych, którzy nie mogą zawrzeć ślubu zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej, chociażby tego bardzo chcieli. Dlaczego? Ponieważ zawarli już kiedyś związek małżeński w Kościele, a potem z różnych powodów w świetle prawa cywilnego rozwiedli się. Mając tzw. „przeszkodę” (czasem jedno z nich, czasem oboje) żyją w ponownych związkach, zalegalizowanych w urzędzie stanu cywilnego. Nie mogą z tego powodu otrzymać rozgrzeszenia, przystępować do Komunii św., nie mogą pełnić funkcji chrzestnego.

Ten fragment duszpasterstwa parafialnego przeznaczony jest dla tych, którzy nie mogą zawrzeć ślubu zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej, chociażby tego bardzo chcieli. Dlaczego? Ponieważ zawarli już kiedyś związek małżeński w Kościele, a potem z różnych powodów w świetle prawa cywilnego rozwiedli się. Mając tzw. „przeszkodę” (czasem jedno z nich, czasem oboje) żyją w ponownych związkach, zalegalizowanych w urzędzie stanu cywilnego. Nie mogą z tego powodu otrzymać rozgrzeszenia, przystępować do Komunii św., nie mogą pełnić funkcji chrzestnego. Często noszą w sobie bolesne poczucie winy, bywa, że w sercu mają żal – do siebie, do współmałżonka, do Kościoła, a nawet pokłady nienawiści, nie potrafią poradzić sobie z przebaczeniem sobie i innym. Jest to ich osobisty dramat, który zabiera pokój serca. A… żyć trzeba. Kościół z ufnością wierzy, że nawet ci, którzy oddalili się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości. Spotkania małżonków żyjących w takich związkach są próbą przepracowania tych problemów, są próbą zbliżania się do Boga inaczej niż robią to „sakramentalni”, są okazją do rozmowy, podzielenia się przeżywaniem tego bólu i problemów. Czasem są to spotkania modlitewne, czasem dzielenie się wiarą przy kawie. Zasadniczo odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca (poza czasem kolędowym i wakacjami) o godz. 19.00 w dolnym kościele lub salce nr 6 (biblioteka), zawsze jest to podawane w ogłoszeniach.

Serdecznie zapraszam także „pojedynczych” niesakramentalnych.