3 listopada 1984 roku po Mszy Św. Wieczornej w salce katechetycznej naszej parafii odbyło się informacyjne spotkanie wszystkich chętnych pragnących należeć do Ruchu Domowy Kościół. Spotkanie prowadzili ks. Jan Piątek oraz Ania Kupczak.
17 listopada 1984 roku miało miejsce spotkanie inaugurujące powstanie pierwszych kręgów rodzinnych. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św., a następnie w salce katechetycznej ks. Anzelm Skrobol – moderator diecezjalny zapoznał wszystkich chętnych z ideą i programem Ruchu Domowy Kościół. Dokonano podziału na dwa kręgi:
– krąg przy parafii św. Filipa i Jakuba,
– krąg przy parafii św. Stanisława BiM.

Małżeństwa kręgu naszej parafii uzgodniły, że pierwsze spotkanie formacyjne odbędzie się 14 grudnia 1984 r.

14 grudnia 1984 r. Pierwsze spotkanie formacyjne kręgu u Jadzi i Mariana.
Temat: „Modlitwa”.
Uczestnicy spotkania:
• Krystyna i Józek Starzykowscy – para wprowadzająca z Jastrzębia
• Ks. Proboszcz Jan Andres
• Jadzia i Marian Drwińscy
• Ela i Mietek Goleniowie
• Małgosia i Joachim Grzonkowie
• Kasia i Marian Kamińscy
• Basia i Rysiek Krzysiakowie
• Basia
• Ania Kupczak – gość

30.01 – 03.02.1985 r. – pierwszy ORAR I°  w Jastrzębiu Zdroju. Uczestniczyli w nim Jadzia z Marianem, Basia z Ryśkiem oraz Joachim.

22.02.1985 r. –  spotkanie kręgu. W czasie tego spotkania Krystyna z Józkiem poinformowali o tym, że powstał nowy rejon – Żory. Parą rejonową zostali Małgorzata i Joachim Grzonkowie.

30 – 31.03.1985 r. – uczestnictwo w oazie modlitwy w Jastrzębiu.

15.04.1985 r. (poniedziałek) – pierwsza Msza Święta w intencji Kręgu Domowego Kościoła. Uczestnictwo w niej było połączone ze służbą liturgiczną, śpiewaniem piosenek z gitarą oraz przygotowaniem komentarzy i modlitwy wiernych.

16.07.1985 – 01.08.1985 r. – Małgosia i Joachim wraz z dziećmi uczestniczyli w rekolekcjach wakacyjnych w Osieczanach. – Oaza Rodzin I°

07.09.1985 r. – powstanie drugiego kręgu Domowego Kościoła.

29.12.1985 r. – spotkanie opłatkowe kręgów Domowego Kościoła

5 – 8.03 1986 r. – ORAR II° – Krościenko

7 – 8.06.1986 r. – Dzień Wspólnoty Rodzin Domowego Kościoła w Ustroniu. Temat: „Rodzina szkołą wiary i modlitwy”.

1986 r. (wakacje) – Udział rodzin Domowego Kościoła w letnich rekolekcjach w Koniakowie, Ligocie k/Bielska.