2000 rok

40 – godzinne nabożeństwo.
W parafii po raz pierwszy odprawiano nabożeństwo 40 – godzinne przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Dotychczas nie było tego nabożeństwa.
Teatr Lalek z Krakowa.
15 maja 200 r. gościliśmy w parafii Teatr Lalek z Krakowa który przedstawił sztukę pt. „Przydrożna kapliczka” w salce nr 1.
 

Parafialna pielgrzymka do Rzymu na uroczystości jubileuszowe.
28. czerwca 2000 r. rozpoczęła się parafialna pielgrzymka do Rzymu na uroczysty Jubileusz Narodowy roku 2000. W tej pielgrzymce biorą również udział mieszkańcy z innych parafii – z Bielska-Białej, Rybnika, Gołkowic – Narodowa pielgrzymka 6-7 lipiec Roku świętego.

Pielgrzymka młodzieży do Rzymu.
9. sierpnia 2000 r. pielgrzymuje do Rzymu młodzież pod przewodem ks. Siemianowskiego i ks. Węża na spotkanie z Ojcem Świętym w ramach XV Światowego Dnia Młodych.

Eleni w kościele.
W piątek 29. grudnia 2000 r. kolędują w nowym kościele Eleni.

Siostry ze Zgromadzenia Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego.
W niedzielę, 7. stycznia 2000 r. gościmy Siostry ze Zgromadzenia „Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego”. W Polsce są w Częstochowie. W tym Zgromadzeniu są nasze parafianki, rodzone siostry, dwie z parafii Bożego Miłosierdzia z Żor i dwie z parafii świętych Filipa i Jakuba z Żor.

Pielgrzymka parafialna do Fatimy.
Sobotę 23. czerwca 2000 r. wyrusza parafialna pielgrzymka przez sanktuaria Maryjne Europy do Fatimy.

Poświecenie Figury MB Fatimskiej.
W niedzielę, 7. października 2000 r. o godzinie 19.00 w kościele poświęcenie Figury Matki Bożej Fatimskiej przyniesionej z samej Fatimy. Uroczystość poprzedzona przygotowaniem parafii przez tygodniowe jak gdyby rekolekcje prowadzone przez ks. Piotra Brachmańskiego.

Gazetka parafialna – Dobra Nowina.
W parafii rozpoczęto wydawanie parafialnej gazetki – miesięcznik – Dobra Nowina. Inicjatywa ks. Józefa Hertlinga.

Siostra Angelika w naszym kościele.
W niedzielę III Adwentu, 16. grudnia 2000 r. gościmy w naszym kościele Siostrę Angielkę ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Przed paru laty w naszej parafii katechizowała dzieci specjalnej troski w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym. Potem wyjechała na misje.

2001 rok
Jutrznia w kościele.
W niedzielę, 17. lutego 2001 r. wprowadzono kościele przed mszą świętą o godzinie 9.30 Jutrzni.

Szkoła im. ks. Józefa Tischnera.
Zespół chnera. Szkół nr 2 przy ul. Wodzisławskiej, znajdujący się na terenie parafii dał sobie jako Patrona szkoły ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość nadania Patrona tej szkole miało miejsce w sobotę 15. czerwca 2001 r. Rozpoczęło się uroczyście mszą świętą w naszym kościele pod przewodnictwem ks. bpa Stefana Cichego.

Zboże dla Afryki.
W diecezji, inicjatywy ks. Arcybiskupa Damiana powstała myśl by zebrać pieniądze na zakup zboża, którego w Polsce jest za dużo i przewóz do Afryki.

Matka Teresa z Kalkuty Patronką Szkoły.
Zespół Szkół Specjalnych mieszczący się na terenie parafii wybrał sobie na patrona Szkoły Matkę Teresę z Kalkuty.

2003 rok

Akcja dla misjonarzy w Afryce.
W niedziele 16. marca 2003 r. wielka akcja pomocy polskim misjonarzom w Afryce.

Wizytacja kanoniczna w parafii – IV kolejna.
W dniach od 4 kwietnia – piątku do niedzieli 6 kwietnia 2003 r. Wizytuje parafie ks. Arcybiskup Damian Zimoń – Uroczyste powitanie ks. Arcybiskupa w kościele w piątek o godz. 17.30. Przez trzy dni spotkania z różnymi grupami. Zakończyła się wizytacja uczestnictwem w Gorzkich Żalach, w których pożegnaliśmy ks. Arcybiskupa.

„Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”
W poniedziałek, 5. maja 2003 r. w Żorach odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rozpoczął się mszą świętą o godz. 12.00 w naszym kościele. Stąd po mszy świętej wyruszyli pochodem na rynek starego Miasta, gdzie były dalsze imprezy.

„Dzieci dzieciom Afryki”
Od niedzieli, 25. maja do soboty 31. maja 2003 r. w całych Żorach, we wszystkich parafiach dekanatu w łączności z wszystkimi szkołami . W każdej parafii misjonarze z różnych Zgromadzeń Zakonnych w niedzielę głoszą słowo Boże, a przez cały tydzień prowadzili lekcje religii szkole.

Dzieci I Komunii Św. na Jasnej Górze.
Po raz pierwszy udało się udać z pielgrzymką dzieci I – komunijnych na Jasnej Górze. W piątek, 6. czerwca 2003 r. Tam na Jasnej Górze o godz. 14.00 msza święta – byliśmy sami. Dla nas było miejsce zarezerwowane. Pielgrzymka bardzo udana.

Światowe Dni Młodzieży – Krzyż.
Parafia nasza dostąpiła tego zaszczytu, iż krzyż ten był w naszej parafii w dniach 26 – 18 czerwca 2003 r. Krzyż ten od 1985 r. towarzyszy spotkaniom Ojca Świętego z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży. Wędrował już na wszystkich kontynentach.

XXV – lecie Pontyfikatu Jana Pawła II.
W parafii dzień 16. października 2003 r. uroczyście obchodzony jako dzień dziękczynienia za Ojca Św. Jana Pawła II – Jego 25 lecie.

Beatyfikacja bł. Matki Teresy z Kalkuty.
W niedzielę, 19. października 2003 r. beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty. Jej imię od roku nosi Zespół Szkół Specjalnych w Żorach.