Legion Maryi jest stowarzyszeniem świeckich katolików. Został założony w Irlandii w 1921 roku przez Franka Duffa, Celem Legionu jest głoszenie chwały Bożci poprzez modlitwę i pracę dla dobra wspólnoty. W naszej parafii od 1999 roku działa grupa pod wezwaniem Matki Bożei Róży Mistycznej.

        Legion Maryi jest stowarzyszeniem świeckich katolików. Został założony w Irlandii w 1921 roku przez Franka Duffa, Celem Legionu jest głoszenie chwały Bożci poprzez modlitwę i pracę dla dobra wspólnoty. W naszej parafii od 1999 roku działa grupa pod wezwaniem Matki Bożei Róży Mistycznej. Członkostwo w Legionie może być dwojakiego rodzaju: tzw. członkowie wspierający (auksyliatorzy) modlą się w domu, a członkowie aktywni – prezydium oprócz modlitwy wykonują różne prace m.in.: we wtorek o 15:30 prowadza różaniec w kaplicy szpitalnej; a w sobotę o 15:00 prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego i różaniec w Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Powstańców, Do szczególnych zadań prezydium należy opieka nad członkami Żywego Różańca, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania Legionu Maryi, które odbywają się w każdą środę o 18:45 w salce przy kościele.