W ostatnim tygodniu czerwca 1984r. w parafii Św. Stanisława bpa i męcz. w Żorach następuje zmiana proboszcza. Odchodzi ks. prob. Kazimierz Kopeć, przeniesiony do par. św. Stanisława bpa i męcz. w Marklowicach, a nowym proboszczem zostaje ks. Jan Andres, przeniesiony z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. Właściwa zmiana staje się faktem w niedziele 1 lipca 1984r. Ks. prob. Kazimierz Kopeć w tę niedzielę głosi ostatnie pożegnalne kazanie na wszystkich Mszach św., dziękując całej parafii za wspólne lata pracy i krótko przedstawiając nowego proboszcza.

        W ostatnim tygodniu czerwca 1984r. w parafii Św. Stanisława bpa i męcz. w Żorach następuje zmiana proboszcza. Odchodzi ks. prob. Kazimierz Kopeć, przeniesiony do par. św. Stanisława bpa i męcz. w Marklowicach, a nowym proboszczem zostaje ks. Jan Andres, przeniesiony z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. Właściwa zmiana staje się faktem w niedziele 1 lipca 1984r. Ks. prob. Kazimierz Kopeć w tę niedzielę głosi ostatnie pożegnalne kazanie na wszystkich Mszach św., dziękując całej parafii za wspólne lata pracy i krótko przedstawiając nowego proboszcza. W tym czasie w parafii posługę duszpasterską pełnili również księża wikarzy: ks. Henryk Mokros, ks. Piotr Cionaka, ks. Jan Piontek i ks. Stanisław Michałowski, który był neoprezbiterem. Nowy proboszcz jest przerażony ogromem zadań do wypełnienia, a zwłaszcza kontynuacją budowy kościoła, który nawet w stanie surowym nie był ukończony.

        Pod koniec sierpnia 1984 następuje w parafii zmiana wikarych, odchodzą ks. Henryk Mokros i ks. Stanisław Michałowski. Ks. Henryk Mokros do parafii Św. Józefa w Katowicach-Załężu, a ks. Stanisław Michałowski do par. Trójcy Przenajświętszej w Piekarach-Szarleju. Nowymi wikarymi zostają: ks. Karol Wojtek z Rudy Śląskiej-Goduli i ks. Alojzy Bok z Mikołowa.

        Od sierpnia 1984 zamieszkał również na probostwie ks. Stanisław Garbocz mianowany proboszczem przyszłej parafii utworzonej na os. Sikorskiego z planem budowy kościoła na tym osiedlu.

        Z prac przy kościele wykonano: tynkowanie tylnej części, bocznych w przyszłości kaplic i pod chórem. Równocześnie pokrywanie stropu kościoła papą, by zabezpieczyć go przed przemakaniem i zakładanie pozostałych jeszcze nieoszklonych okien.

        Rozpoczął się rok katechezy 1984-85. Wszystkie katechezy w salkach przez cały dzień od godz 8.00 do późnego wieczora i do 21.00. Dzieci katechizowanych: przedszkolnych – 390, klasy I – 1032, klasy II – 1167, klasy III – 1009, klasy IV – 978, klasy V – 799, klasy VI – 604, klasy VII – 446, klasy VIII – 380. Razem 6815. Młodzieży katechizowanej – 497. Katechizowali księża: ks. prob. Jan Andres, ks. Henryk Garbocz, ks. Piotr Cionaka, ks. Jan Piontek, ks. Alojzy Bok i ks. Karol Wojtek. Katechetki: p. Pankiewicz, Szymuś, Płomińska, Dąbrowska, Kubiak, Kozłowska, Szypuła, Piekarczyk, Wilk. Katecheci: p.p. Drawiński, Wyrozumski, Kiełtyka, Michalin.

        W jesiennym liczeniu wiernych – 16.09.1984 – obecnych na niedzielnej Mszy Św. było 9843.

        W parafii związuje się wspólnota Oazy Rodzin – Domowego Kościoła. Pierwsze spotkanie 3.11.1984 o godz. 19.00.

        Parafia nie posiada własnego cmentarza. Dla całych Żor powstał nowy cmentarz komunalny przy ul. Rybnickiej. Władze miejskie poprosiły o poświęcenie tego cmentarza. Dokonał tego poświęcenia w sobotę 3 listopada o godz. 15.30 ks. Dziekan Jan Szewczyk, proboszcz par. Św. Filipa i Jakuba w Żorach. Uczestniczyli w tym poświęceniu pozostali księża parafii Św. Filipa i Jakuba oraz Św. Stanisława. Warunkiem tego poświęcenia było uczynienie z domu przedpogrzebowego na cmentarzu kaplicy, w której można będzie przy pogrzebie sprawić Msze Św. Zostało wypełnione. Troskę o tę kaplice powierzono par. Św. Stanisława.

        Odwiedziny duszpasterskie w parafii rozpoczęto w sobotę 27 października i do świąt Bożego Narodzenia kolęda będzie w każdą sobotę i niedzielę.

W parafii w dniach 22, 23, 24, 25 października zespół charytatywny rozdzielał mąkę i mleko w proszku, a w dniach 5, 6, 7 i 8 listopada – masło.

        W tygodniu 4-11 listopada zakończono prace przy pokrywaniu betonowego stropu kościoła papą. Mamy nadzieję, że już nie będzie przeciekało.

        4.12.1984r. – uroczystość Św. Barbary – uroczysta Msza Św. i poświęcenie sztandaru górniczego naszej parafii, ufundowanego przez górników naszej parafii. W przededniu uroczystości Św. Barbary, w poniedziałek wieczorem po wieczornej Mszy Św. artyści polskiej sceny przedstawili w kościele piękny program artystyczny, słowno-muzyczny poświęcony Św. Barbarze jaj życiu, kultowi i jej obecności w życiu górników.

        W pierwszym tygodniu grudnia 1984 zakończono szklenie wszystkich okien w kościele górnym. Rozpoczynają się prace przy schodach w górnym kościele, by zlikwidować zbyt wysokie uskoki, które zrobione zamiast normalnych stopni.