W kościele jest kontynuowana praca [przy budowie] stopni, a także stropu nad prezbiterium oraz sukcesywne tynkowanie ścian wnętrza kościoła.

        Rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się od I niedzieli Wielkiego Postu 24 lutego [i trwały] do środy 27 lutego. Prowadził je O. Miodek – oblat z Katowic-Koszutki. Rekolekcje dla dorosłych i młodzieży. Dzieci szkół podstawowych mają rekolekcje w drugim tygodniu Wielkiego Postu od poniedziałku 4 marca do piątku 8 marca.

        W kościele jest kontynuowana praca [przy budowie] stopni, a także stropu nad prezbiterium oraz sukcesywne tynkowanie ścian wnętrza kościoła.

        Rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się od I niedzieli Wielkiego Postu 24 lutego [i trwały] do środy 27 lutego. Prowadził je O. Miodek – oblat z Katowic-Koszutki. Rekolekcje dla dorosłych i młodzieży. Dzieci szkół podstawowych mają rekolekcje w drugim tygodniu Wielkiego Postu od poniedziałku 4 marca do piątku 8 marca.

        Od Niedzieli Palmowej – 31 marca, wprowadzone są zmiany Mszy św. – w niedziele pierwsza Msza św. o godz. 6.30, pozostałe w dawnym porządku – 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. W tygodniu o 7.00, 8.00, i 19.00.

        W pracach przy kościele zakupiono drzewo – deski i krawędziaki na dach kościoła. Najpierw dokonuje się konserwacji tego drzewa w odpowiednim roztworze – niebezpiecznym dla zdrowia – i wciąga się na strop.

        Od niedzieli II-giej wielkanocnej rozpoczyna się przystępowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Najpierw w niedzielę 14 kwietnia Wczesna Komunia Święta. Każdej niedzieli jedna grupa dzieci przystępuje na Mszy Św. o 9.30 do I-wszej Komunii Świętej. Do parafii przychodzą dary zagraniczne – w marcu rozdzielono: mąkę, masło, olej, ryż, a także dla niemowlaków w kwietniu wyprawki: pieluszki, butelki, smoczki, zasypka. Dzieci szkolne raz w miesiącu – w pierwszym tygodniu – nie mają lekcji religii, ale przeżywają Tydzień Eucharystyczny – spowiedź świętą i uczestnictwo w Mszy Św. W poniedziałek klasy I i II, we wtorek klasy III, w środę klasy IV i V, w czwartek klasy VI i VII w piątek klasy VIII. Tak trzeba to organizować, bo inaczej nie sposób, przy tak wielkiej ilości dzieci tego zrealizować.

        I-wsza niedziela maja 05.05.1985 to niedziela odpustowa. Zawsze w pierwszą niedzielę maja będzie parafia obchodziła swój odpust ku czci Św. Stanisława, naszego Patrona. W pierwszą niedziele, dlatego, gdyż w dziekanacie jest drugi kościół Św. Stanisława bpa w Suszcu. Parafia starsza i zawsze obchodzi swój odpust po uroczystości Św. Stanisława, po 8 maja, a więc w drugą niedzielę maja. By nie zejść się razem uroczystością odpustową postanowiono u nas odpustować w I-wszą niedzielę maja.

        W ten odpust słowo Boże głosił i sumę odpustową odprawił ks. pod. Kazimierz Kopeć.

        W niedzielę, 2 czerwca – uroczystość Trójcy Przenajświętszej w Skoczowie poświęcenie krzyża papieskiego przeniesionego z Muchowca. Z parafii uczestniczyło wielu ludzi, zwłaszcza młodzież, która się tam wybrała na rowerach z ks. Janem Piontkiem.

        Uroczystość Bożego Ciała – 6 czerwca – procesja odbyła się na os. Sikorskiego. Rozpoczęła się Mszą św. o godz. 8.30 odprawioną na os. Sikorskiego przy krzyżu na ul. Osińskiej – i pozostałe ołtarze również na os. Sikorskiego. Zakończenie procesji w  ościele. W ten sposób rozpoczyna się tradycja procesji Bożego Ciała każdego roku na innym osiedlu z zakończeniem w kościele.

        W poniedziałek, 10 czerwca w kościele Msza św. w intencji ofiarodawców na kaplice mszalną na os. Sikorskiego z poświęceniem Księgi Ofiarodawców i Pracujących. Jest to oficjalne rozpoczęcie przez związanych z budową tam kaplicy mszalnej.

        Wielkie wydarzenie w życiu naszej diecezji. Ks. bp Herbert Bednorz przeszedł na emeryturę, a jego następcą jest ks. bp Damian Zimoń od 18 czerwca 1985r. Jego konsekracja w sobotę 29 czerwca 1985r. Ingres do katedry w niedzielę, 30 czerwca 1985r.

        W tygodniu po 21 lipca rozpoczęły się prace konstrukcji dachowej – konstrukcja jest drewniana. Wykonuje te prace firma ciesielska z Szerokiej przy wydatnej i licznej pomocy parafian. Dach został ukończony na początku września – dach drewniany pokryty papą. Chwała Bogu – kościół zabezpieczony przed deszczem, ale i przed intensywnym nagrzewaniem i zimnem.

        Parafię opuszcza wikary, ks. Piotr Cionaka, przeniesiony do Piekar Śląskich – Bazyliki – pod koniec sierpnia. Pracował tu przez trzy lata, dobre, zwłaszcza z ministrantami i Dziećmi Maryi. Nowym wikarym w parafii zostaje ks. Czesław Nowak, poprzednio pracował w parafii Janów Miejski, a pochodzi z Tarnowa.

        Od początku, 1 września zmiana godziny Mszy św. wieczornej w tygodniu, z godz. 19.00 na godz. 18.00.

        W niedzielę, 8 września 1985 r o godz. 16.00 poświęcenie krzyża i placu budowy na os. Sikorskiego.

        W dekanacie żorskim rozpoczyna się wizytacja biskupia. Rozpoczyna się od parafii dziekańskiej, świętych Filipa i Jakuba w Żorach 27-28 września. Wizytuje ks. bp Józef Kurpas. 

        Uroczystość Wszystkich Świętych – po raz pierwszy po poświęceniu cmentarza komunalnego przy ul. Rybnickiej, modlitwy za zmarłych z procesji na tym cmentarzu zostały odprawione. Troskę o ten cmentarz ks. dziekan Jan Szewczyk powierzył naszej parafii.

        W niedzielę, 3 listopada w parafii rozpoczęły się rekolekcje przed wizytą biskupią.

        Wizytacja biskupia w dniu 9 i 10 listopada. Wizytuje ks. bp Józef Kurpas. Rozpoczyna się w sobotę o godz. 9.00 spotkaniem z seniorami i chorymi. Ks. bp był w jakiś sposób przerażony zbyt małą ilością starych parafian obecnych na tym spotkaniu. W innych parafiach były to najliczniejsze grupy, a w naszej – jeszcze w tym dużym kościele. Powód – parafia młoda, młodych ludzi, starych nie za wielu. Potem spotkania z małymi dziećmi do 6 lat i ich rodzicami. Tu już proporcja była całkiem inna. Uroczyste powitanie ks. Biskupa przez całą parafię o godz. 16.30, po nim Msza św. z udzieleniem sakramentu Bierzmowania. Wieczorem o 19.30 spotkanie z nauczycielami. Było ich bardzo wielu. Spotkanie to było w korytarzu katechetycznym, gdzie były ustawione stoły, skromny posiłek – herbatka. Było bardzo udanym spotkaniem. Nauczyciele nie chcieli puścić ks. Biskupa. W niedzielę spotkania na poszczególnych Mszach św. – rodzice dzieci wychowujące na Mszy św. o godz. 8.00. Tę Mszę św. w int. parafian odprawił ks. Biskup. Na Mszy św. o godz. 11.00 ks. Biskup spotkał się z dziećmi, a po Mszy św. błogosławił klasy VI i VII. Klasy I, II, III, IV i V miały spotkania o godzinie 15.00 i ks. Biskup ich błogosławił. Musieli mu w tym pomóc księża, bo sam nie dałby rady – było w kościele kilka tysięcy dzieci, a wszystkie pchały się do ks. Biskupa – o mało by go nie zagnietli. Klasy VIII i młodzież miała spotkania z ks. Biskupem o 16.30. O 14.30 ks. Biskup odwiedził plac budowy kaplicy mszalnej na os. Sikorskiego. O 18.00 spotkania z katechetami, zespołem charytatywnym, służbą kościelną. Po nim nastąpiło pożegnanie ks. Biskupa.

        W niedzielę, 24 listopada w przydającą uroczystość Chrystusa Króla na Mszy św. o godz. 9.30 uroczyste poświęcenie sztandaru kolejarzy.

        Od soboty, 16 listopada w parafii rozpoczęła się kolęda – do świąt w soboty i niedziele. Adwent – msza św. roratnia codziennie rano o godz. 6.00 przy dużym udziale dzieci – ponad 2 tysiące.