Z nowym rokiem ze względu na trwającą kolędę w ciągu tygodnia Msze św. zostają z wieczora przełożone na ranne godziny. Wieczorem jest tylko jedna Msza św. o godz. 18.00, rano o 7.00 i 8.00 po 2 intencje. Dlatego tez brakuje w tych rannych godzinach czasami intencji, bo ludzie wolą przychodzić wieczorem na Mszę św., ale w tygodniu te wolne intencje zostają zapełnione. 

        W niedzielę 18 stycznia kolędował w naszym kościele Zespół Uniwerse z Katowic z kościoła Przemienienia. 

        W sobotę 24 stycznia rozpoczynają się przygotowania do Krajowego Kongresu Eucharystycznego adoracją Najświętszego Sakramentu. Kolejny dzień adoracji przed Kongresem – 10 lutego i 18 marca. Rekolekcje Wielkopostne od 22 do 27 marca. Prowadzi O. Ignacy OFM z Panewnik.

        Boże Ciało w tym roku na os. Powstańców Śl. Rozpoczęło się Mszą św. przy I ołtarzu, który był usytuowany na Hańcówce i potem w stronę kościoła – II ołtarz między blokami 9 i 11, III między blokami 3 i 4, IV – obok bloku 14.

        Od 8 czerwca do niedzieli 14 [czerwca] trwa II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Rozpoczął go Ojciec św. Jan Paweł II w Warszawie Mszą św. Parafia nasza udała się na spotkanie z Ojcem św. do Tarnowa.

        W niedzielę 28 czerwca bardzo uroczysta Msza św. o godz. 12.30 – obchodził swój srebrny kapłański jubileusz ks. proboszcz Jan Andres.

        Z prac przy kościele trwa tynkowanie wnętrza kościoła górnego, w dolnym jego przebudowa i rozpoczęło się budowanie wieży – dzwonnicy, zbrojenie – od 15 lipca. W poniedziałek, 24 sierpnia pierwsze betonowanie pierwszego odcinka wieży – dzwonnicy. Przez cały dzień przybyło bardzo wielu mężczyzn i praca została szybko i zgrabnie wykonana.

        Zmiana wikarych w parafii –30 sierpnia opuszczają parafię – ks. Czesław Nowak do parafii Św. Barbary w Chorzowie, ks. Alojzy Bok – Św. Marcina w Starych Tarnowicach i ks. Karol Wojtek – Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach . Nowi ks. wikarzy: ks. Henryk Kafka ze Starych Tarnowic, ks. Andrzej Chorzępa z Podlesia, i ks. Eugeniusz Durczok z Jastrzębia Zdroju z NMP Matki Kościoła.

        We wrześniu został ukończony dach kościoła.

        28 października odbyła się diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę, bo odebrać obrazy Matki Bożej Jasnogórskiej, które następnie będę wędrowały w parafiach od rodziny do rodziny w trwającym Roku Maryjnym. Peregrynacja tych obrazów w parafii odbyła się od 13 listopada.

        Odwiedziny duszpasterskie – kolęda – rozpoczęły się od soboty 7 listopada i trwać będą do niedzieli 24 stycznia 1988 – os. Pawlikowskiego, Powstańców Śl. i XXX-lecia PRL.

        Zakończenie przebudowy dolnego kościoła. W poniedziałek 7 grudnia na Mszy św. o godz. 18.00 ks. bp Damian Zimoń poświęcił przebudowany dolny kościół oraz obraz Matki Bożej Piekarskiej – taki tytuł Matki Bożej Piekarskiej nosi dolny kościół. Został pomniejszony o 2/3 poprzedniej wielkości. Z pozostałych części zrobiono 2 duże salki katechetyczne oraz magazyn przedmiotów liturgicznych. 

        W budowie wieży-dzwonnicy doszliśmy do 15m.