W lutym wprowadza się w parafii zmianę w udzielaniu sakramentu chrztu św. Ponieważ zmniejsza się liczba chrztów św. – chrzest tylko w 2 i 4 niedzielę miesiąca.

W parafii trwa peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – trzy obrazy. Od końca lutego dodatkowo są dwa obrazy, a więc razem 5 obrazów peregrynuje w naszej parafii, by dotarły do każdej rodziny.

W lutym wprowadza się w parafii zmianę w udzielaniu sakramentu chrztu św. Ponieważ zmniejsza się liczba chrztów św. – chrzest tylko w 2 i 4 niedzielę miesiąca.

W parafii trwa peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – trzy obrazy. Od końca lutego dodatkowo są dwa obrazy, a więc razem 5 obrazów peregrynuje w naszej parafii, by dotarły do każdej rodziny.

Od 4 do 6 marca w parafii odbywają się rekolekcje Rodzin Domowego Kościoła. Inicjatywa Joachima i Małgorzaty Grzonków.

Rekolekcje wielkopostne od 20 marca do 25 marca prowadzi ks. Bronisław Gawron.

Odpust parafialny obchodzony w 1 niedzielę maja (1 maja) – prowadzi ks. dr Antoni Joramusz – kazania i suma odpustowa.

Od 14 maja rozpoczyna się I Diecezjalny Kongres Eucharystyczny – zakończony w niedzielę 5 czerwca ogólnodiecezjalną pielgrzymką pod Krzyż Papieski w Skoczowie. Pierwszy tydzień Kongresu celebrowany w osiedlach. U nas w środę 18 maja – rozpoczyna się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia na os. Sikorskiego od 17.30 adoracją Najświętszego Sakramentu, od 18.00 procesja Eucharystyczna przez os. Sikorskiego do naszego kościoła. Obecny jest ks. bp Skucha z Kielc – w naszym kościele adoracja, oddanie hołdu Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie do godz. 23.00

Z prac budowlanych – budowa wieży-dzwonnicy, tynkowanie wnętrza kościoła i przy obejściu kościoła – betonowanie wejścia do dolnego kościoła, sal i obejścia od strony północnej kościoła.

Pod koniec sierpnia zmiana księży wikarych – odchodzi ks. Jan Piontek do Michałkowic. Przychodzi ks. Franciszek Pawlas, neoprezbiter z Książenic. Od pierwszych dni września zaczyna funkcjonować parafialna biblioteka.

W październiku rozpoczęły się prace [dotyczące] posadzki w kościele – [zaczynamy} najpierw od chóru.