Nowy rok 1989 przynosi nową wspaniałą rzecz, zostaje oddany nowy szpital na os. XXX-lecia PRL. Górnicy i ich rodziny wywalczyli zmiany budynku, który partia sobie budowała na szpital, który koniecznie w takim mieście był potrzebny. W szpitalu nowym jest kaplica i normalnie sprawowana w każdą niedzielę Eucharystia, a codziennie przychodzi kapłan z posługą – okazja do spowiedzi i Komunii świętej. Proboszcz jest kapelanem, przyjętym na pół etatu. Obsługuje szpital, parafię, również wyposaża kaplicę.

Nowy rok 1989 przynosi nową wspaniałą rzecz, zostaje oddany nowy szpital na os. XXX-lecia PRL. Górnicy i ich rodziny wywalczyli zmiany budynku, który partia sobie budowała na szpital, który koniecznie w takim mieście był potrzebny. W szpitalu nowym jest kaplica i normalnie sprawowana w każdą niedzielę Eucharystia, a codziennie przychodzi kapłan z posługą – okazja do spowiedzi i Komunii świętej. Proboszcz jest kapelanem, przyjętym na pół etatu. Obsługuje szpital, parafię, również wyposaża kaplicę.

W niedzielę palmową, 19 marca o godz. 19.00 w kościele inscenizacja Męki Pańskiej [przygotowana] przez młodzież z parafii pw. św. Filipa i Jakuba z Żor.

W niedziele 2 kwietnia Henryk Foik przyjmuje święcenia diakonatu.

W parafii jubileusz 10-lecia kapłaństwa ks. Henryka Kafki. Zmarł ks. bp Herbert Bednorz – 12.04. Pogrzeb w sobotę 15 kwietnia w katedrze w Katowicach.

W parafii w niedziele 9 kwietnia podpisywano petycje do Sejmu o zmianę ustawy z 1956 r. o obronie życia [i] przeciwko zabijaniu nienarodzonych.

20 kwietnia ks. bp. Damian Zimoń poświęcił szpitalu kaplicę szpitalną nadając jej tytuł: Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych i przekazując szpitalowi dar Ojca Św. Jana Pawła II.

W kwietniu zostały zakończone prace z posadzką na chórze. Chór znowu udostępniony dla ludzi.

W ostatni tydzień maja rozpoczęły się prace odgromienia kościoła. Prowadzi je firma Knegar z Mysłowic

Uroczystość Wniebowzięcia NMP zostaje znowu przywrócona jako dzień wolny ustawowo. Wielka radość.

W parafii nowa inicjatywa – trzydniowe, od piątku do niedzieli, krótkie rekolekcje rodziców dzieci I-szej Komunii św. Prowadzą pp Grzonkowie i ks. Proboszcz.

W sobotę 28 października pierwszy nasz parafianin Jerzy Hanejko przyjął święcenia kapłańskie w Austrii będąc zakonnikiem u Premonstratentów – Norbertystów. Msza św. prymicyjna w niedzielę 5 listopada o godz. 11.00. Uczestniczył w tych prymicjach również opat klasztoru Norbertystów w Goras w Austrii.

W niedziele listopada rozpoczął się wybór kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Każdy ma prawo podać swego kandydata, jednego z pośród parafian. W zamkniętej kopercie – imię, nazwisko, adres zamieszkania i uzasadnienie – dlaczego jego typujecie. 21.11 – ostatnia niedziela podawanie kandydatów. Dotychczas zgłoszona bardzo małą ilość.

Zostały zakupione nowe organy elektroniczne dla nowego kościoła, jako instrument zastępczy. Kosztowały 6 milionów zł. Wykonane przez organistę z Bielska-Białej, p. Goncierzyka.

Została ukończona wieża – dzwonnica przy wielkim zaangażowaniu parafian, mężczyzn, którzy licznie przybywali, by wykonać prace betoniarskie.