Od Nowego Roku, w miesiącu styczniu, ze względu na trwającą kolędę następuje zmiana godzin Mszy św. rano o 6.30, a nie o 7.00. Następnie normalnie o 8.00, 18.00. W drugiej połowie stycznia – niedziela, 27 stycznia, w parafii zbiera się ofiary pieniężne, żywnościowe i ubraniowe dla potrzebującej Litwy.

W parafiach rozpoczyna się przygotowanie młodzieży na spotkanie z Ojcem Świętym (VI Światowy Dzień Młodych), które w tym roku będzie miało miejsce w Częstochowie 14 i 15 sierpnia. Jedną z form przygotowania będą modlitewne nocne czuwania na Jasnej Górze. Pierwsze z nich odbędzie się w nocy z 5 na 6 lutego.

Przeniesione zostały kazania pasyjne z niedzieli w czasie Gorzkich Żali na piątek po Drodze Krzyżowej.

W okresie Wielkiego Postu – w piątki, soboty i niedziele – odbywają się krótkie rekolekcje dla rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Św.

W pierwszą i trzecią niedzielę marca w kościele odbyło się podpisywanie petycji do sejmu o zmianę ustawy dopuszczającej zabijanie życia nienarodzonego.

W parafiach są rozprowadzane cegiełki na budowę pomnika górników „Wujka”, którzy zginęli w czasie pacyfikacji kopalni w pierwszych dniach stanu wojennego 1981r.

W tygodniu wielkanocnym sprowadzono kolejną ilość odpadów marmurowych na posadzkę w naszym kościele- szybko i zgrabnie rozładowane.

Parafialny Zespół Charytatywny, choć nieliczny, sprawnie działa. Ma swoje pomieszczenie- salkę nr 3, i tam w każdą środę od 15.00 do 17.00 są wydawane ubrania. Chętnych, korzystających jest bardzo wiele. Wielu przynosi swoje rzeczy, których już nie używa, w dobrym stanie, i daje dla potrzebujących.

W kwietniu w pracach przy kościele zakończono tynkowanie wnętrza kościoła. Do zrobienia wiele: prezbiterium, wymiana okien i schody do kościoła. To na najbliższą przyszłość.

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy naszej parafii, z okazji 100. rocznicy encykliki Ojca Św. Leona XII Rerum novarum, organizuje przy parafii trzydniowe sympozjum na temat: Ewangelia pracy (23-25. maja).

IV pielgrzymka Ojca Św. do Ojczyzny rozpoczyna się 1 czerwca. Tym razem Papież nie gości na Śląskiej Ziemi. Udajemy się na spotkanie z Ojcem Św. do Kielc w poniedziałek, 3 czerwca o godz. 16.

VI Światowy Dzień Młodych odbywa się dniach 14 i 15 sierpnia w Częstochowie – młodzież naszej parafii na to spotkanie wyrusza w pieszej pielgrzymce wraz z młodzieżą Ziemi Rybnickiej 9 sierpnia. W niedzielę 17 sierpnia o 10.30 wyrusza z naszej parafii „Sztafeta młodości” – bieg młodzieży z Żor do Częstochowy na spotkanie z Papieżem. Organizuje to klub „Maratończyk”.

W niedzielę, 25 sierpnia odbywa się w Żorach II Zlot Internowanych i Aresztowanych w Czasie Staniu Wojennego. Msza św. w naszym kościele o 9.30- przewodniczy ks. bp. Damian Zimoń.

Kończy się sierpień – w parafii kolejna zmiana wikarych. Odchodzą: ks. Egeniusz Durczok do Boguszowic, (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa) i ks. Franciszek Pawlas do Wodzisławia (parafia pw. Wniebowzięcia NMP). Przychodzą: ks. Krzysztof Grudniok z Tarnowskich Gór (parafia pw. NMP Królowej Polski) i ks. Krzysztof Berek, z Mikołowa- jest neoprezbiterem.

W piątek, 20. września w ramach Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele odbył się koncert w wykonaniu chóru „Cantemus” PSSM w Rybniku, oraz zespołu wokalno-instrumentalnego „Cantate Deo”.
Z parafii Ligocka Kuźnia doszła tragiczna wieść- został zamordowany proboszcz tej parafii, ks. Henryk Kuś. Pogrzeb w niedzielę, 6 października

W niedzielę, 27 października, na zakończenie Tygodnia Misyjnego w parafii goszczą siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego- przybliżają misje i swoje zgromadzenie zakonne.

Niedziela, 17 listopada – w Rzymie odbywa się kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego.

W II niedzielę Adwentu zbierano ofiarę na pomoc dla Archidiecezji Lwowskiej.

W drugie święto Bożego Narodzenia w kościele kolędy śpiewa młodzieżowy zespół „Granum”.

W okresie miesiąca listopada, a zwłaszcza grudnia w parafii było bardzo wiele wolnych intencji mszalnych. Przypomnienie o tym ludziom sprawiło, że w ciągu tygodnia prawie wszystkie Msze miały intencje.