Jak każdego roku, w styczniu kiedy trwa kolęda, Msze św. są przeniesione z godzin wieczornych na rano. Wieczorem jest tylko jedna intencja mszalna. W porannych Mszach św. uczestniczy mało osób, przez wzgląd na prace. Wierni zamawiać Mszę św. uczestniczą w niej, dlatego o godz. 6.30 i 8.00 brakuje wolnych intencji.

W marcu rozpoczynają się prace w kościele nad ukształtowaniem prezbiterium, by dotychczasowa scena przestała istnieć. Równocześnie rozpoczynają się prace nad wymianą okien na plastikowe. Prace te wykonuje firma „Partners” z Rybnika. Aby podołać temu finansowo w niedziele 15 marca jest ogłoszona specjalna kopertowa kolekta, którą zbierają i przeliczają członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

25 marca ogłoszono nowy układ diecezji w Polsce. Nasza diecezja została okrojona z częsci północnej – włączonej do nowej diecezji Gliwickiej, oraz z części południowej – włączona do diecezji Bielsko – Żywieckiej. Nasza diecezja stała się metropolią, do której należą diecezja Gliwicka i Opolska. Nasz Biskup został Arcybiskupem-Metropolitą.

Prace budowlane w kościele pochłaniają wielkie ilości pieniędzy – 10 nowych okien w prezbiterium to 186 641 200 zł; płytki marmurowe do prezbiterium to 156 000 000 zł. Do tego dochodzą opłaty za ogrzewanie i prąd. Wszystko jest pokrywane z ofiar parafian. Z zewnątrz nie ruszają żadne prace budowlane, natomiast ostatnia partia płytek marmurowych do prezbiterium po 11 maja.

Od poniedziałku ruszają prace przy wystroju prezbiterium, które nabiera nowego kształtu.22 czerwca przywożą stalową konstrukcje, która ustawiona utworzy baldachim nad ołtarzem i całym prezbiterium. Wielkość tych konstrukcji jest przerażająca.

Na skutek powstania nowych diecezji, księża pochodzący z diecezji nowopowstałych mają wybrać: albo pozostać w starej diecezji, na terenie której pracują, albo wrócić do nowopowstałej. Tak uczynił ks. Stanisław Filapek – wrócił do nowopowstałej diecezji bielsko-żywieckiej. Był w parafii trzy lata- rok jako diakon na stażu i dwa lata jako wikary. Dobrze pracował i zdobył sobie wielki mir wśród parafian.

Nowym księdzem wikarym jest ks. Marian Tatura, przybyły z parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

W lasach Kuźni Raciborskiej trwa wielki pożar. Organizuje się w parafii zbiórek żywności i napojów dla strażaków walczących z żywiołem.

Od września w parafii wprowadzi się nowy styl prowadzenia nauk przedślubnych w każdą III sobotę miesiąca od godz. 9.00-13.30, zamiast czterech spotkań raz w tygodniu.

Pod koniec września miała miejsce kolejna kradzież i zniszczenie – na wierzy skradziono jedną kolumnę głośnikową, a drugą i trzecią zniszczono.

Oprócz katechezy w szkole trwa przy parafii katecheza dla młodzieży, która nie uczęszcza do żadnej szkoły, lecz ilość chętnych jest niewielka.

Wielkie są koszty budowy: okna 190 milionów zł, marmur na posadzkę w prezbiterium 180 milionów zł, konstrukcja stalowa pod podwieszany sufit 160 milionów zł, Boazeria platynowa 90 milionów zł. Jeszcze trzeba wymienić 35 okien. Dlatego w październiku kolejna specjalna kopertowa kolekta, na której zebrano tylko 78 milionów.

W parafii ks. Marian Tatura zapoczątkował wydawanie parafialnego czasopisma „Radość”.

W niedziele 6 grudnia, odbyło się poświęcenie nowego kościoła na osiedlu Sikorskiego, p.w. Miłosierdzia Bożego.

W sobotę 12 grudnia w kościele o godz. 18.00 odbyła się Msza św. w intencji budowniczych z okazji ukończenia budowy nowego prezbiterium.