Nowy rok rozpoczynamy kolektą na pomoc dla Bośni i Hercegowiny.

        W niedzielę, 17 stycznia, w kościele wystąpił chór dziecięco-młodzieżowy o.o. Franciszkanów z Rybnika – „Słowiki Franciszkańskie” z koncertem kolęd.

        Z piątku na sobotę (22/23 stycznia) na cmentarzu parafialnym doszło do profanacji, zniszczono 26 nagrobków wraz z krzyżami.

        Wielka kolekta kopertowa na potrzeby naszej parafii odbyła się 21 stycznia. Dobiega końca przebudowa prezbiterium. Kolekta specjalna w przeliczeniu na rodziny dała 12 000 zł na rodzinę.

        W dniu 25 marca w pierwszą rocznicę powstania nowych diecezji odbył się uroczysty akt zawierzenia Archidiecezjalnej Katowickiej Matce Bożej.

        W niedzielę Bożego Miłosierdzia, 18 kwietnia, Ojciec Święty beatyfikował w Rzymie siostrę Faustynę Kowalską.

        Uroczystość odpustowa odbyła się 2 maja, w pierwszą niedzielę. W tym roku słowo głosi i przewodniczy sumie odpustowej ks. Jerzy Hanejko, który jest pierwszym kapłanem wywodzącym się z naszej parafii. W tym czasie, a dokładnie 8 maja, w Kazimierzu Biskupim kolejny, już trzeci nasz parafianin ks. Dariusz Kałuża w Zgromadzeniu Świętej Rodziny zostaje kapłanem. Mszę św. prymicyjną odprawił 23 maja. Przyjęcie prymicyjne odbyło się w Milerowie (Mellerów), skąd pochodzi i gdzie mieszkają jego rodzice.

        W parafii od wielu lat działa wspólnota Apostolstwa Maryjnego. W sobotę 5 czerwca w naszej parafii miał miejsce dzień wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, które prowadził o. Herman.

        W kościele od 10 czerwca urządzono wystawę zdjęć z okazji dziesiątej rocznicy wizyty Ojca Świętego w Katowicach podczas pielgrzymki do ojczyzny. 

        W niedziele lipca i sierpnia zostaje przeniesiona Msza św. z godziny 16.30 na 20.00, zmiana ta ma na uwadze parafian wyjeżdżających na weekendowe wycieczki.

        W lipcu rozpoczęto prace przy głównych schodach prowadzących do kościoła górnego – obłożenie odpowiednio mocnym tynkiem granitowym.

        Pod koniec sierpnia następuje zmiana wikarych. Odchodzą ks. Stanisław Michałowski do parafii Michała Archanioła w Orzegowie, ks. Marian Tatura do św Floriana w Chorzowie, ks. Krzysztof Grudniok do Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie, ks. Krzysztof Berek do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św Maksymiliana Kolbego w Janowie Miejskim – Mysłowicach. Nowi księża wikarzy to: ks. Ambroży Siemianowski, ks.Ryszard Bardziński i ks. Bogdan Wąż. 

        Po 19 września zostaje ustawiony stały betonowo-marmurowy ołtarz i marmurowa ambona.

        Pod koniec września dołączył do wikarych ks. Tadeusz Skrzypczyk, który jest diecezjalnym opiekunem Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. Miał być od początku września, ale udział w rekolekcjach i sympozjach tej wspólnoty nie pozwoliły na to.

        W sobotę 20 listopada ks Tadeusz Skrzypczyk zainicjował spotkanie ewangelizacyjne. Prowadził je o. Ricard Arganas, który jest jednym z najbardziej znanych katolickich ewangelizatorów, którzy odpowiedzieli na wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji. Rozpoczęło się o 16.00 uwielbieniem Boga, potem odbyła się katecheza ewangelizacyjna i Msza św. Kościół był przepełniony, gdyż przybyli ludzie z innych parafii. Tak głoszonej ewangelizacji towarzyszyły znaki obecności Ducha Świętego, objawiające się w przemianach wewnętrznych i zewnętrznych, fizycznych uzdrowieniach. Było wiele świadectw potwierdzających to. Od tego wydarzenia w parafii zawiązała się Wspólnota Odnowy w Duchu Św.