Ten rok rozpoczynamy w kościele zbiórką ofiar na pomoc dla uchodźców z Chorwacji.

        W naszym kościele w niedzielę 2 stycznia odbył się koncert kolęd w wykonaniu orkiestry Decet.

        28 lutego duża grupa parafian udała się po raz pierwszy na nocne czuwanie do Turzy Śląskiej. „Noce Pokuty” odbywają się z 29/30 dnia każdego miesiąca.

        Parafianie włączyli się w dobrowolną pomoc, wspomagając ofiarami pieniężnymi Radio Maryja. W kościele została ustawiona skarbonka na pomoc dla radia – w jedną niedzielę, 6 lutego złożono 1 334 300,00zł.

        Od tego roku dni skupienia dla nowożeńców odbywają się w naszym kościele ze względu na odpowiednie warunki w dolnym kościele. Pierwszy ten dzień miał miejsce w I niedzielę Wielkiego Postu – 20 lutego. Dotychczas dni skupienia odbywały się 4 razy w roku przy parafii św. Filipa i Jakuba.

        Grupa neokatechumenalna próbuje w naszej parafii utworzyć neokatechumenat. Na pierwsze spotkanie przyszło wielu chętnych, którzy należeli do innych wspólnot.

        W te Święta Wielkanocne po raz pierwszy procesję rezurekcyjną połączono z Wigilią Wielkanocną.

        W kościele trwają prace przy wymianie okien na plastikowe. Realizuje to firma Partners z Rybnika.

        Uroczystość odpustowa odbyła się w pierwszą niedzielę maja (1 maja), stała się również uroczystością poświęcenia nowego sztandaru parafialnego ufundowanego przez Parafialną Radę Duszpasterstwa. Sumie odpustowej przewodniczył ks. dziekan Jan Szewczyk. Od pierwszej niedzieli maja zostaje wprowadzony nowy porządek Mszy św. – nie ma Mszy św. o godz. 16.30, a wprowadzona zostaje o godz. 20.00 do końca września.

        W poniedziałek 27 czerwca parafia powitała obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, który podczas I Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Ojca św., został przezeń pobłogosławiony i poświęcony. Powitano go o godz. 17.00 w dolnym kościele. Odbywały się przy nim modlitwy zakończone Apelem Jasnogórskim i trwały cały następny dzień. Nazajutrz po Mszy o 18.00 pożegnano obraz. W niedzielę 17 lipca w kościele zbierano dodatkową ofiarę dla ludności Ruandy.

        W środę 17 sierpnia przypada 400. rocznica kanonizacji św. Jacka. W niedzielę 14 sierpnia pielgrzymowały 3 metropolie: opolska, gliwicka i katowicka do Kamienia Śląskiego – miejsca narodzenia św. Jacka.

        We wrześniu w parafii zawiązuję się koło Przyjaciół Radia Maryja. Wielu jest jego zwolenników, o czym świadczą ofiary składane na radio każdego tygodnia przez parafian i przekazywane do siedziby radia.

        We wrześniu zostały ukończone schody prowadzące do górnego kościoła.

        Parafia zapoczątkowuje pielgrzymowanie do różnych sanktuariów. Pierwsza parafialna pielgrzymka miała miejsce 1 października do Matki Boskiej Jasnogórskiej, na którą jechało bardzo wielu parafian. Od października w uczestnictwie w liturgii wprowadzono w parafii procesyjne przystępowanie do komunii św. 

        Kolejna ofiara kopertowa na kościół w niedzielę 16 października dała 98.453.050,00 zł.

        W tym roku „Akcja Caritas” rozprowadza świece na stół wigilijny by zdobyć fundusze na przygotowanie świąt dla najuboższych..

        W II święto Bożego Narodzenia kolęduje w naszym kościele chór Schola Cantorum.