Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczęły się rekolekcja wielkopostne naszej parafii, prowadzone przez Księży Salezjańskich z Krakowa. W niedzielę, 26 lutego, Domowy Kościół w naszej parafii obchodził jubileusz 10–lecia.

        W 4. niedzielę Wielkiego Postu, tj. 26 marca, gościły w naszej parafii Siostry Urszulanki z Rybnika, które informowały o prowadzonym przezeń Liceum. Po Mszy św. zbierały ofiary na prowadzenie szkoły, które dały łączną kwotę 21 304 200,00 zł.

        Na przełomie marca i kwietnia została zainstalowana w prezbiterium figura św. Stanisława, naszego Patrona. Rzeźbę wykonał artysta Zygmunt Brachmański. Ukazuje ona świętego, który uspokaja, wprowadza ład. W Wielką Środę, 12 kwietnia, chór i orkiestra wykonały Requiem Mozarta. W te święta Wielkiej Nocy została przywrócona piękna tradycja procesji rezurekcyjnej w niedzielę wczesnym rankiem. 

        1 maja w Osinach nastąpiło poświęcenie nowo wybudowanego kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. Odpust będą obchodzili tak jak nasza parafia, w pierwszą niedzielę maja.

        13 maja w katedrze katowickiej odbyły się święcenia kapłańskie. Wśród nich miał być nasz parafianin, Krzysztof Mikiciuk, lecz przez wypadek, któremu uległ, otrzyma święcenia w nieco późniejszym terminie. 

        Kolejny raz Ojciec Święty pielgrzymuje do ziemi ojczystej. W poniedziałek 22 maja odwiedził Skoczów, gdzie pojechało bardzo wielu parafian.

        17 czerwca nasz parafianin, brat Donat Wypchło z zakonu o.o. Franciszkanów Conv w Krakowie przyjmuje święcenia diakonatu, w bazylice św. Franciszka.

        W związku z przeniesieniem lekcji religii do szkół, nie potrzeba tylu salek przy parafii, w związku z tym rozpoczęły się prace nad połączeniem 2 salek i utworzeniu jednej dużej służącej różnym większym imprezom.

        Kolejny kapłana z naszej parafii, ks. Krzysztof Mikicuk, któremu przełożono święcenia kapłańskie ze względu na rekonwalescencję po wypadku, przyjął święcenia kapłańskie w dniu 6 lipca, w kościele w Turzy Śl. z rąk ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Swoje prymicje odprawi w kościele w niedzielę 9 lipca o godz. 12.30. Jest 4. kapłanem z naszej parafii, 2. diecezjalnym.

        Tego roku miała miejsce 2. parafialna pielgrzymka do sanktuariów. W sobotę 30 września nasi parafianie udali się do Matki Boskiej Piekarskiej.

        W październiku rozpoczęło się malowanie dolnego kościoła.

        Od 15 października parafie w Polsce nawiedza figura Matki Bożej z Fatimy. W naszej diecezji jest to od 18-24 listopada, a miejscami nawiedzenia są: katedra w Katowicach, parafia św. Jana Chrzciciela w Tychach, Bożego Miłosierdzia w Jastrzębiu, św. Jadwigi w Rybniku oraz nasza. W naszej parafii Figura Matki Bożej była 20 i 21 listopada. Powitanie Figury miało miejsce w kościele św. Filipa i Jakuba o godz. 17.00, skąd w uroczystej procesji, w czasie której uczestnicy nieśli zapalone świece, poprowadzono do naszego kościoła. Po powitaniu w kościele odprawiono Mszę św. O godz. 20.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie przy Figurze. Od 20.00-23.00 dekanat orzeski, od 23.00-3.00 dekanat żorski, a o pólnocy Msza św. zakończona procesją wokół kościoła oraz różaniec; od godz. 3.00 do 6.00 modlił się dekanat miedźniański. O godz. 6.00 modlitwa Jutrznia i godzinki, natomiast o 7.00 i 8.00 Msze św.; od godz. 9.00-12.00 czuwał dekanat pawłowicki, od 12.00-15.00 – pszczyński. O godz. 15.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa kończąca Nawiedzenie, które zakończyło się o godz. 16.00.

        W ostatnią niedzielę listopada, w uroczystość Chrystusa Króla, zbierano ofiary dla kościoła na wschodzie, które dały 13 000 000,00zł.

        Przed Bożym Narodzeniem harcerze sprowadzili betlejemski płomień, przy którym wielu parafian spożywało kolacje wigilijną w domu. W pierwsze święto Bożego Narodzenia parafianie kolędowali przy kościelnej stajence.