W kolejnym Nowym Roku, który rozpoczęliśmy w naszym kościele kolędowaniem. Tym razem kolęduje chór „Kolejarz” z Tarnowskich Gór w niedziele 4 stycznia o godz. 15.30. W uroczystość Trzech Króli, 6 stycznia po wieczornej Mszy św. zostały wystawione Jasełka przez grupę z parafii o.o. Franciszkanów z Rybnika.

        W sobotę, 16 maja, kolejny nasz parafianin, Joachim Latawiec, przyjmuje święcenia kapłańskie. Prymicje miały miejsce w niedzielę 17 maja o godz. 12.30.

        Przed piekarską pielgrzymką mężczyzn odbyły się w archidiecezji „Dni Społeczne”. W ramach tych Dni w naszej parafii we wtorek 26 maja miał wykład prof. Wojciech Świątkowski nt. „Religijność wobec zmieniającego się modelu kultury”.

        Komisja ds. Rodziny Radia Maryja w Żorach zorganizowała w dniach 4-7 czerwca „II Dni Rodziny”, które rozpoczęły się Mszą św. o 18.00 po której odbył się wykład p. P. Mielimąka nt. „Zagrożeń w rodzinie”. 

        W pierwszą sobotę września w archidiecezji odbyła się pielgrzymka wszystkich kapłanów do jednego z wyznaczonych kościołów – pielgrzymka ta nazwana zostaje Dniem Świętości Kapłanów. W tym roku odbyła się do naszego kościoła. Rozpoczęła się o godz. 10.00 zgromadzeniem w dolnym kościele, skąd procesyjnie kapłani przeszli do górnego kościoła. Obecni byli wszyscy nasi biskupi oraz bardzo dużo księży. Ewenementem było wspólne zdjęcie wszystkich kapłanów na schodach przed wejściem do górnego kościoła.

        Pielgrzymka parafian w tym roku udała się na górę Świętej Anny w sobotę 26 września.

        Ks. arcybiskup Damian Zimoń 7 września poświęcił w Żorach przy parafii św. Filipa i Jakuba „Kanę” – Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży.

        W parafii zamieszkał ks. Antoni Bartoszek, proboszcz z Łazisk Górnych, który przeszedł na emeryturę; mieszka na os. Pawlikowskiego 12a.

        W tym roku w budowie kościoła udało się zrobić: nowe oświetlenie kościele, nowe tabernakulum, krzyż ołtarzowy, świeczniki ołtarzowe i plac kościelny. Przez wzgląd na niesamowite wydatki w październiku była kopertowa kolekta, która dała 24 490,98zł.

        W niedzielę 25 października kolejny raz wystąpił w naszym kościele chór „Kolejarz” z Tarnowskich Gór. Tym razem z koncertem pieśni sakralnych.

        Pięknym wydarzeniem w życiu parafii był w niedzielę 8 listopada po wieczornej Mszy św. wieczór muzyczno-literacki poświęcony Ojcu Świętemu dla uczczenia 20-lecia jego pontyfikatu.