Nowy Rok – Jubileuszowy 2000 rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. o północy w koncelebrze wszystkich księży naszej parafii pod przewodnictwem proboszcza. Wielki był udział parafian w tej Mszy.

        W uroczystość Trzech Króli, we Mszy św. o 9.30 uczestniczyli starsi wiekiem parafianie, emeryci, chorzy. Po Mszy dobyło się ich spotkanie w salkach parafialnych na wspólnym śniadaniu i kolędowaniu.

        W parafii po raz pierwszy odprawiono nabożeństwo 40-godzinne przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.

        Nie wyszło na jesień utworzenie chóru przez brak zainteresowanych. Ponowiono  próbę na wiosnę,  która zakończyła się sukcesem. Rekolekcje wielkopostne głosił ks. prałat Henryk Bolczyk.

        Droga Krzyżowa ulicami miasta w piątek przed Niedzielą Palmową rozpoczęła się od naszego kościoła, gdzie była pierwsza stacja, potem kościół Miłosierdzia Bożego, dalej ulicami starego miasta kościół św. Filipa i Jakuba. Zakończyła się w kościele św. Brata Alberta na Kleszczówce.

        W II niedzielę wielkanocną, 30 kwietnia, Biała Niedziela, w parafii nastąpiła intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo o godz. 15.00 przy wielkim udziale wiernych, po którym nastąpiło przeniesienie obrazu do dolnego 'kościoła. Prz^ nim w każdy piątek będą się modlitwy – Godzina Miłosierdzia, koronka.

        Zmarł ojciec naszego księdza wikarego, ks. Piotra Brchmańskiego. Pogrzeb odbył się w sobotę 6 maja w Wodzisławiu Śląskim.

        Odpust parafialny 7 maja – kaznodziejąi sumitąjest ks. prałat Henryk Bolczyk. Kolekta tego dnia na budowę kościoła Maryi – Jutrzenki Wolności w Katowicach.

        15 maja gościł w naszej parafii Teatr Lalek z Krakowa, który przedstawił sztukę pt. „Przydrożna Kaplica” w salce nr 1. Mało przyszło jednak dzieci, młodzieży, dorosłych. 

        W parafii w maju rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Apostolatu Dobrej Śmierci.

        W ostatnim tygodniu maja przed piekarską pielgrzymką mężczyzn ogólnopolskie obchody Wielkiego Jubileuszu w Katowicach i Piekarach. W piątek, 26 maja w katedrze uroczyste nieszpory, po nich koncert. W parafiach tego dnia celebrują Mszę św. ks. biskupi uczestniczący w pielgrzymce piekarskiej. Od 15 – 27 maja trwa malowanie dolnego kościoła, również przez firmę BratBol.

        W roku jubileuszowym odbywają się liczne nabożeństwa. 10 czerwca w katowickiej katedrze Jubileusz Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Wszystkie ruchy z naszej parafii wzięły w nim udział. W naszej parafii ten jubileusz był 11 czerwca.

W czwartek 15 czerwca w kościele gościł b. Paleczny zajmujący się bezdomnymi, z koncertem pieśni religijnych. Dochód przeznaczony na ich potrzeby.

        28 czerwca rozpoczyna się parafialna pielgrzymka do Rzymu na uroczysty Jubileusz Narodowy roku 2000. W tej pielgrzymce biorą również udział inne parafie: z Bielska-Białej, Rybnika, Gołkowic, Tarnowskich Gór. 

        2 lipca w parafii gościł ks. Dariusz Kałuża, nasz parafianin pracujący od 3 lat na misjach w Papui Nowej Gwinei. 

        9 sierpnia pielgrzymka do Rzymu młodzieży pod przewodnictwem ks. Ambrożego Siemianowskiego i ks. Bogdana Węża na spotkanie z Ojcem Świętym w ramach XV Światowych Dni Młodych.

        Kończy w parafii pracę duszpasterską ks. Józef Świerczek, przechodzący do parafii NMP w Piekarach Śląskich, i ks. Maciej Basiuk, który rozpoczyna studia doktoranckie na KUL-u – Pismo Święte (studia stacjonarne). Ks. Maciej pozostaje na parafii jako rezydent. Nowymi wikarymi są: ks. Eugeniusz Twardoch, który przybył z parafii NMP w Jastrzębiu Zdroju, i ks. Józef Hertling – neoprezbiter pochodzący z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Załęskiej Hałdy z osiedla Witosa.

        W Roku Jubileuszowym odbywają się pielgrzymki parafii i dekanatów do wyznaczonych kościołów jubileuszowych. Dekanat żorski udał się do Bazyliki św. Antoniego w Rybniku w sobotę 23 września.

        W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego, który wzywa do szczególnej pomocy potrzebującym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, 1 października przez radio „Plus” i katowicki „Gość Niedzielny” zrealizowano akcję „Żak”, w ramach której zbierano pieniądze na pomoc dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. 

        W kościele nowa inwestycja, zakupiono 8 konfesjonałów wykonanych w stolarni p. Grzegorza Fizi, naszego parafianina. Bardzo wygodne dla kapłanów i penitentów.

        W parafii gościliśmy ks. Wiesława Hudka – studenta KUL-u – na kierunku muzykologii. Głosił słowo Boże i nauczał śpiewu.

        10 grudnia w uroczystej Mszy św. o 16.30 uczestniczyły wszystkie małżeństwa, które w tym Jubileuszowym Roku obchodzą swoje 25-lecie małżeństwa. Było ich dużo. W piątek 29 grudnia kolęduje w naszym kościele Eleni.

        Rok ten zakończyliśmy trwającymi od godz. 23.00 modlitwami dziękczynno-przebłagalnymi przed Najświętszym Sakramentem. O 24.00 Mszą św. na rozpoczęcie Nowego Roku 2001, nowego stulecia i III tysiąclecia.