Jedną z cegiełek przydatnych do odpowiedzialnego „budowania” wspólnoty Kościoła zaliczyć można gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie – Domowy Kościół.

Skąd pomysł?

       Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu, mówiąc o sakramencie małżeństwa, zwracał uwagę na to, jak ważne są relacje między dwojgiem małżonków. Kobieta i mężczyzna w związku małżeńskim razem dążą do świętości i wzajemnie się na tej drodze wspierają. Jednak próbował też uświadamiać, że relacje małżeńskie nie są wolne od zła, które dotyka każdego człowiek i zakłóca wzajemną komunię małżonków, przeszkadza w ukształtowaniu „jedności z dwojga różnych.” Konieczne jest zatem podejmowanie codziennego wysiłku i troski o tę relację.

Główne założenia

        Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy, jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i Międzynarodowego Ruchu Małżeństw Katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. 

        Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami. Są to: codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska oraz modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński (rozmowa o małżeństwie i rodzinie w kontekście Bożych planów) i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Domowy Kościół w naszej parafii

        Wspólnota ta jest jedną z najstarszych w naszej parafii. Obecnie składa się z 4 kręgów, które liczą 18 rodzin i z roku na rok małżeństw z dziećmi przybywa – dla porównania we wrześniu 3 lata temu były tylko 2 kręgi. Są to małżeństwa, które mają bardzo różny staż (od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat trwania w związku małżeńskim) i bardzo różne doświadczenie życiowe – jednak tym, co je z pewnością łączy, to pragnienie bycia blisko Boga. Opiekunem wspólnoty jest ks. Maciej Basiuk, a parą odpowiedzialną – Teresa i Jan Gratkowie. Oprócz comiesięcznych spotkań w kręgach, łączących część formacyjną i rozmowy przy kawie i cieście, raz w miesiącu, w poniedziałki, w intencji członków wspólnoty oprawiana jest Msza św., po której ma miejsce 45-minutowa adoracja. Organizowane są również wyjazdy i spotkania w szerszym gronie. 

         A jak włączyć się w tę wspólnotę? Nic prostszego – wystarczy zgłosić takie pragnienie ks. Basiukowi lub parze odpowiedzialnej. Zapraszamy już dzisiaj!