Z początkiem roku, w okresie kolęd, w naszej parafii gości chór młodzieżowy Voce Segreto z pięknie wykonywanymi kolędami i pastorałkami, który prowadzi p. Marciniec. Natomiast w sobotę 24stycznia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 wykonały w kościele Jasełka.

        W niedzielę, 17 lutego, z inicjatywy ks. Józefa Hertlinga wprowadzono przed Mszą św. o 9.30 Jutrznię, którą prowadzi młodzież oazowa.

        W przededniu odpustu parafialnego, w sobotę, 4 maja, ks Józef Hertling zorganizował festyn parafialny.

        W sobotę, 11 maja, nasz parafianin ks. Leszek Flis przyjął święcenia kapłańskie w katowickiej katedrze. Mszę prymicyjną odprawił 18 maja o godz. 11.00

        Zespół Szkół nr 2 przy ul. Wodzisławskiej, znajdujący się na terenie naszej parafii, obrał sobie jako Patrona szkoły ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczyste nadanie imienia patrona miało miejsce w sobotę, 15 czerwca. Uroczystą Mszę św. odprawił w naszym kościele ks. bp Stefan Cichy, w której uczestniczyli obecni i byli uczniowie oraz ciało pedagogiczne pod przewodem pani dyrektor.

        W parafii duszpasterzował od dwóch lat ks. Eugeniusz Twardoch. Nadszedł już czas by objąć samodzielnie placówkę jako proboszcz. W niedziele, 23 czerwca o godz. 9.30 pożegnanie ks. Eugeniusza. Parafię w Czernicy obejmuje z początkiem sierpnia.

        W diecezji z inicjatywy arcybiskupa Damiana Zimonia powstała myśl, by zebrać pieniądze na zakup zboża, którego w Polsce jest za dużo i przesłać do Afryki. W naszej parafii zebrano 5 300 zł.

        Kolejny raz przybywa Ojciec Święty. Parafia wybrała się na spotkanie do Krakowa na Błonia w niedzielę, 18 sierpnia.

        Pielgrzymka kobiet i panien do Piekar odbyła się 15 sierpnia.

        W niedzielę, 25 sierpnia, gościły w naszej parafii siostry dominikanki – s. Bernadeta i s. Nikoletta – przebywały na misjach na Syberii. Opowiedziały o swej pracy i po Mszy św. zebrały ofiarę na budowę kościoła na Syberii.

        Pod koniec sierpnia w parafii następuje zmiana wikarych. Po 9 latach odchodzi ks Ambroży Siemianowski do parafii Św. Michała Archanioła w Orzegowie. Nowymi wikarymi są: ks. Dawid Banaś, przybyły z parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie, i ks. Tomasz Wócik z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach.

        Tegoroczna pielgrzymka naszej parafii odbyła się do Łagiewnik, do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które poświęcił w tym roku Ojciec Święty – w sobotę, 28 września.

        W sobotę, 17 września, nasz parafianin brat Dacjan, z domu Łukasz Kuźma, złożył śluby wieczyste w Zakonie Braci Mniejszych św. Franciszka w Panewnikach.
Zespół Szkół Specjalnych mieszczący się na terenie naszej parafii wybrał sobie na patronkę szkoły Matkę Teresę z Kalkuty.

        Kolejna radość naszej parafii, Eryk Gawleta w Zakonie Braci Mniejszych św. Franciszka w Panewnikach przyjął święcenia kapłańskie w kościele o.o. Franciszkanów w Opolu 28 listopada. Swoją Mszę prymicyjna odprawi w maju, gdyż już od kilku miesięcy pracuje w Rosji, w Smoleńsku. Przyjechał na krótki czas rekolekcji, święceń, po czym od razu wracał do Smoleńska.