Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, z woli Ojca Niebieskiego narodził się w ludzkiej rodzinie. Wzrastał w słońcu oblubieńczej małżeńskiej miłości Józefa i Maryi. Sycąc się w ubogim galilejskim domu matczynym i ojcowskim ciepłem, przygotowywał się do czekającej Go zbawczej dla nas misji. 

        Pismo święte daje nam sporo przykładów dobrych małżeństw, będących niejako dla innych wzorem. Ale ukazuje też związki Bogu mówiące „nie”, których obyśmy nie naśladowali, a których ostateczne niedole są nam ostrzeżeniem. W Biblii znajdujemy niewyczerpaną skarbnicę wiedzy tak o życiu, jak i o ludzkich wzlotach czy upadkach. A także cenny drogowskaz, jak mimo różnego rodzaju trudności i niespodzianek, wędrować przez doczesność, także tę małżeńską, godnie i szczęśliwie.

        Cykl przedstawia wzajemne relacje kobiet i mężczyzn – bohaterów biblijnych ksiąg. Niektóre pary sportretowano w kilku odsłonach, pominięto zaś związki, o których Biblia napomyka jedynie pobieżnie. Przy lekturze należy pamiętać, że w czasach biblijnych małżeństwo nie było zawierane w obliczu Boga, w świątyni. Nadto ówczesne małżeńskie Boże prawo respektowało „twardy kark” ludzi jeszcze nie odkupionych przez Chrystusa. Stąd możliwość listu rozwodowego, poligamii czy konkubinatu. Ale w pierwotnym zamyśle Stwórcy tak nie było: małżeństwo miało być monogamiczne i nierozerwalne. Jezus w swym nauczaniu to przypomni i przywróci. To nie znaczy jednak, że przed Chrystusem małżeństwo nie było związkiem trojga osób: Boga, mężczyzny i kobiety. A było, jeśli oni postawili Pana na naczelnym miejscu  w swym życiu. Bo Pan i wtedy chciał być Emmanuelem, tj. „Bogiem z nami”. Wszak dwoje ludzi idących wspólną drogą często stawało wobec różnorodnych życiowych doświadczeń i przeciwności. Nie byliby oni w stanie ich przezwycięciężyć o własnych siłach. Dlatego Pan chciał małżonkom towarzyszyć i udzielać im swego daru miłości. Tego samego pragnie  dla nas i dziś.

        Inspiracją do opracowania komentarzy i źródłami, z których obficie czerpano,  były poniższe publikacje:
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich – Ojca Swiętego Jana Pawła II
On i ona w Biblii –  dr dr Gabrieli i Piotra Pindurów
Krąg Biblijny – pod red. ks.prof. Henryka Witczaka
Biblia dla każdego – pod red. ks. Gianfranco Ravasiego członka Papieskiej Komisji Biblijnej (z tekstem V wydania Biblii Tysiąclecia)
Encyklopedia Biblijna – pod red.prof. Paula J. Achtemeiera