Marek Starowieyski, Odpoczynek ze św. Pawłem

Marek Starowieyski, Odpoczynek ze św. Pawłem
(Petrus)

        Rok św. Pawła był to czas, kiedy na półkach księgarskich pojawiło się wiele pozycji poświęconych temu wielkiemu Apostołowi. Mają one różny charakter – od rozpraw naukowych poprzez literaturę popularno-naukową, aż po beletrystykę. Wśród tych wszystkich książek wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na Odpoczynek ze św. Pawłem ks. Marka Starowieyskiego. Autor jest wybitnym naukowcem – specjalistą od czasów pierwotnego Kościoła. Całe swoje życie poświęcił zgłębianiu życia i nauczania Ojców Kościoła. Ich działalność była bardzo mocno zakorzeniona w Piśmie Świętym, więc śmiało możemy powiedzieć, że Biblia była dla nich podstawowym źródłem wiedzy. Z tych również powodów w życiu ks. Starowieyskiego zajmuje ona ważne miejsce.

        Swoje rozważania zawarte w omawianej książce opiera on w przeważającej mierze na fragmentach pochodzących z Listu do Rzymian i 1 Listu do Koryntian. Teksty medytacji napisane są językiem komunikatywnym i czytelnym w przekazie. Autor wyraźnie stara się unikać wszelkich sformułowań technicznych, co zdecydowanie ułatwia czytanie i rozumienie jego przemyśleń. Poruszane przez niego wątki bardzo mocno zakorzenione są w realiach współczesnego świata. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak bardzo aktualne są słowa Apostoła Narodów, które przecież zostały napisane ok. 2000 lat temu i były kierowane do ludzi ówcześnie żyjących. Okazuje się, że pewne sprawy odnoszące się do naszej relacji z Bogiem i do naszego życia duchowego są wciąż bardzo aktualne. Dzięki rozważaniom zawartym w tej pozycji możemy bliżej poznać nauczanie św. Pawła odnoszące się do najważniejszych prawd naszej wiary. Możemy również odnaleźć tam odpowiedzi na różne wątpliwości, które mogą rodzić się w naszym kontakcie ze współczesną rzeczywistością. 

        Osobisty charakter, który pojawia się czasami w rozważaniach ks. Starowieyskiego, sprawia, że nabierają one szczególnego znaczenia. Możemy powiedzieć, że stają się one świadectwem jego wiary. Taki styl zachęca wręcz czytelnika do sięgnięcia po listy św. Pawła i zmierzenia się z treściami w nich zawartymi, aby usłyszeć samemu, co Bóg chce powiedzieć przez słowa Apostoła Narodów. Do tego gorąco zachęcam.