Marek Starowieyski, Odpoczynek ze św. Pawłem
(Petrus)

        Rok św. Pawła był to czas, kiedy na półkach księgarskich pojawiło się wiele pozycji poświęconych temu wielkiemu Apostołowi. Mają one różny charakter – od rozpraw naukowych poprzez literaturę popularno-naukową, aż po beletrystykę. Wśród tych wszystkich książek wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na Odpoczynek ze św. Pawłem ks. Marka Starowieyskiego. Autor jest wybitnym naukowcem – specjalistą od czasów pierwotnego Kościoła. Całe swoje życie poświęcił zgłębianiu życia i nauczania Ojców Kościoła. Ich działalność była bardzo mocno zakorzeniona w Piśmie Świętym, więc śmiało możemy powiedzieć, że Biblia była dla nich podstawowym źródłem wiedzy. Z tych również powodów w życiu ks. Starowieyskiego zajmuje ona ważne miejsce.

        Swoje rozważania zawarte w omawianej książce opiera on w przeważającej mierze na fragmentach pochodzących z Listu do Rzymian i 1 Listu do Koryntian. Teksty medytacji napisane są językiem komunikatywnym i czytelnym w przekazie. Autor wyraźnie stara się unikać wszelkich sformułowań technicznych, co zdecydowanie ułatwia czytanie i rozumienie jego przemyśleń. Poruszane przez niego wątki bardzo mocno zakorzenione są w realiach współczesnego świata. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak bardzo aktualne są słowa Apostoła Narodów, które przecież zostały napisane ok. 2000 lat temu i były kierowane do ludzi ówcześnie żyjących. Okazuje się, że pewne sprawy odnoszące się do naszej relacji z Bogiem i do naszego życia duchowego są wciąż bardzo aktualne. Dzięki rozważaniom zawartym w tej pozycji możemy bliżej poznać nauczanie św. Pawła odnoszące się do najważniejszych prawd naszej wiary. Możemy również odnaleźć tam odpowiedzi na różne wątpliwości, które mogą rodzić się w naszym kontakcie ze współczesną rzeczywistością. 

        Osobisty charakter, który pojawia się czasami w rozważaniach ks. Starowieyskiego, sprawia, że nabierają one szczególnego znaczenia. Możemy powiedzieć, że stają się one świadectwem jego wiary. Taki styl zachęca wręcz czytelnika do sięgnięcia po listy św. Pawła i zmierzenia się z treściami w nich zawartymi, aby usłyszeć samemu, co Bóg chce powiedzieć przez słowa Apostoła Narodów. Do tego gorąco zachęcam.