Adoracja Najświętszego Sakramentu to oddawanie czci, uwielbienie Boga. Jezus Chrystus ukryty w Hostii obdarza mnie wielkimi łaskami i darami. Jestem wdzięczna za to, że Pan Jezus został z nami tu na ziemi pod postacią chleba. Możemy przyjmować Jego Ciało, ale też łączyć się z Nim przez adorację.

        Wpatrując się w Najświętszy Sakrament, nie mam najmniejszych wątpliwości w obecność Jezusa w tym małym kawałku chleba. Trwając w uwielbieniu, staram się oddalić wszystkie niepotrzebne myśli, by po prostu być przy Panu. To nie jest łatwe, ale przynosi piękne owoce. Dla mnie adoracja jest siłą do pielęgnowania duchowego życia, daje pokój, radość serca.