W wigilię Chrztu Pańskiego Legion Maryi naszej parafii udał się na kolędowanie do parafii św. Jadwigi w Rybniku-Nowinach. Wieczór ten uświetnił dobrze znany zespół Golec uOrkiestra z Milówki.

        Koncert bracia Golcowie zaczęli zgodnie ze zwyczajem z ich stron od życzeń i sypania po sali żytem. Zespół wykonywał nie tylko znane kolędy, ale również pastorałki własnego autorstwa. Wspólnemu śpiewaniu towarzyszyło przesłanie, że mimo ubóstwa stajenki należy się cieszyć Miłością, która przyszła do nas i chce wśród nas być.

        Życzenia dla uczestników i bisy zakończyły to radosne kolędowanie.