15 maja br. na Jasnej Górze odbyło się XVI Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Spotkaniu przewodniczył biskup Bronisław Dembowski z Włocławka. Hasłem tegorocznego czuwania były słowa: Bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi (Ef 6,10).

        Tematami konferencji były następujące zagadnienia: Po co nam kapłan w Kościele i świecie (ks. prof. Henryk Witczyk, KUL Lublin); Kapłani wśród ludu kapłańskiego – kapłaństwo powszechne a kapłaństwo służebne (ks. Mirosław Cholewa z Magdalenki); Współczesne pułapki duchowe (Grzegorz Górny z Warszawy). Posługę muzyczną pełniła Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej z Łodzi.

        Z naszej parafii o godz. 6.30 wyruszyła grupa 47 pielgrzymów. Na czas pielgrzymowania błogosławieństwa udzielił nam ks. Darek. Każdy z nas pragnął zanieść przed tron Jasnogórskiej Pani, naszej Królowej, radości i troski swoich rodzin i naszej parafii. W tym dniu Matka Boża pobłogosławiła wszystkim pielgrzymom pogodą – nie spadła ani jedna kropla deszczu.

        W czasie czuwania modliliśmy się o uwolnienie ze słabości, zniewoleń naszych oraz naszych rodzin i parafii. Umocnienie słowem Bożym i modlitwą z Bożym błogosławieństwem o godz. 21.00 wróciliśmy do Żor.
         

{limage}odnowa/czuw_10_01.jpg{/limage} {limage}odnowa/czuw_10_02.jpg{/limage}