Jak wygląda praca w redakcji?
Spotykamy się raz w miesiącu, by ustalić temat numeru i informacje z życia parafii, które powinny się znaleźć w miesięczniku. Następnie dzielimy się pracą, czyli ustalamy, kto co pisze i za co jest odpowiedzialny.

Co można robić w redakcji?
W naszej redakcji mamy pewien podział ról. Jest więc sekretarz, który zapisuje wszystko, co zostaje ustalone na spotkaniu redakcyjnym, osoba odpowiedzialna za skład, ktoś inny zajmuje się korektą tekstów pod kątem stylistycznym i merytorycznym. Są też dziennikarze, którzy zdobywają informacje, a następnie piszą relacje, reportaże, wywiady, teksty informacyjne itp.

Dobra nowina w dzisiejszym świecie?
Raczej słyszymy narzekania, stos informacji o katastrofach, wypadkach, złej sytuacji politycznej, gospodarczej… a my chcemy w tej całej otoczce odnajdywać to, co dobre, bo i tego w świecie nie brakuje. Dlatego celem naszej pracy jest niesienie dobrej nowiny na łamach miesięcznika.

Zanim trafi do rąk czytelnika…
Po przesłaniu wszystkich tekstów do numeru miesięcznika, gazetka trafia do składu i po złożeniu oraz korekcie dostarczana jest do drukarni w Rybniku. Stamtąd przywożona jest już w formie, jaką można kupić w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

Może i Ty włączysz się w to dzieło?
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć naszą gazetkę. Pracy jest wiele, więc wystarczy dla każdego! Smile