16 października po raz pierwszy w naszej parafii odbył się dzień skupienia dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci naszej archidiecezji. Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. Roman Siatka z Górki Klasztornej, gdzie mieści się główna siedziba ADŚ. Tematem przewodnim było nabożeństwo do medalika św. Benedykta.

Potem był czas na posiłek przygotowany przez naszych parafian dla wszystkich przyjezdnych. Następnie została wygłoszona konferencja, w której była mowa o przygotowaniu się chrześcijanina na śmierć, która każdego z nas kiedyś dosięgnie. Potem chętni mogli się zapisać do ADŚ.

Dzień skupienia odbył się u nas głównie dzięki Andrzejowi Zaburskiemu, który jest zelatorem (odpowiedzialnym) Apostolstwa. Dziękujemy bardzo proboszczowi, pozostałym kapłanom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to spotkanie mogło się odbyć.

Ja należę już kilkanaście lat do ADŚ, jednak pierwszy raz mogłam coś takiego przeżyć. Myśl o śmierci mnie nie przeraża, ponieważ Bóg dał mi możliwość przeżycia odejścia do Pana mojego męża, teściów, szwagra i ojca. Życzę wszystkim, aby myśl o śmierci przybliżała niebo już tu na ziemi i w wieczności.