Loteria fantowa, która odbyła się 28 sierpnia na terenie naszej parafii, została zorganizowana przez Zespół Charytatywny.

Taka loteria może się odbyć tylko dzięki naszym dobroczyńcom i parafianom, którzy najpierw ofiarowują różne rzeczy, przynosząc je do salki nr 10. Później sami też biorą udział w tej loterii, mając nadzieję, że nie wylosują darowanej przez siebie rzeczy, bo tak też się zdarzało, na szczęście było przy tym dużo śmiechu. W takiej sytuacji ta osoba miała możliwość wyciągnięcia drugiego losu, już bardziej szczęśliwego. Nie wszyscy byli zadowoleni z wylosowanego fantu, dlatego też dopuszczaliśmy wymianę, aby każdego uszczęśliwić. Dobrze trafił m.in. diakon Józef, bo wylosował poszewkę na swojego ulubionego jaśka.

Fanty były różne: używane i nowe, które ofiarowali właściciele małych sklepów z terenu naszego miasta. Część tych rzeczy została rozdana ubogim, część przeznaczono na loterię. Dzięki wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy brali udział w loterii, dochód wyniósł 1200 zł. Dzięki temu mamy szansę zakupić dzieciom, które tego potrzebują, książki, różnego rodzaju wyprawki, a nawet obuwie. Pieniądze są też przeznaczane na żywność i leki. Przy tej okazji chcemy poruszyć sprawę ludzi bezdomnych, z którymi są duże problemy, bo przychodzą głodni, zaniedbani. Niektórzy parafianie, idąc na Mszę św., są zgorszeni tym widokiem. Proszę, bądźmy miłosierni, ofiarujmy za nich modlitwę. My też, członkowie Zespołu Charytatywnego, każde spotkanie we wtorek rozpoczynamy modlitwą za tych, którym pomagamy. Nigdy nie wiadomo, co kiedyś się z nami stanie, dlatego prosimy o modlitwę i miłosierdzie dla potrzebujących.

Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za każdy dar serca na rzecz ludzi ubogich. Dziękujemy też nowożeńcom za wspaniałomyślność. Zamiast kwiatów często proszą gości weselnych o przynoszenie przyborów szkolnych i zeszytów, które po ślubie ofiarowują na potrzeby biednych dzieci, oddając je do salki charytatywnej. Życzymy im wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia.