W ramach tzw. „Caritasu”, czyli na dzieła miłosierdzia podejmowane przez parafię z ofiar składanych przez parafian wydano w zeszłym roku 35 000 zł. Z tych pieniędzy m.in. sfinansowano kilkorgu dzieciom z niezamożnych rodzin obiady w szkole, zorganizowano półkolonie czy przygotowano paczki dla najuboższych.

Za hojność i za poświęcony czas wszystkim ludziom dobrej woli – Bóg zapłać!