Bóg jedynie może dać ci wiarę,
Ale tylko ty możesz o niej świadczyć.

Bóg jedynie może dać nadzieję,

Ale tylko ty możesz zaufać bliźniemu.

Bóg jedynie może dać miłość,

Ale tylko ty możesz nauczyć kochać.

Bóg jedynie może dać pokój,

Ale tylko ty możesz być jego siewcą.

Bóg jedynie daje moc,

Ale tylko ty możesz podtrzymać słabego.

Bóg jedynie jest drogą,

Ale tylko ty możesz ją wskazać innym.

Bóg jedynie jest światłem,

Ale tylko ty możesz je rozświetlić.

Bóg jedynie jest życiem,

Ale tylko ty możesz go nauczyć pragnąć.

Bóg jedynie czyni co niemożliwe,

Ale ty możesz zrobić to, co możliwe.

Bóg wystarcza sam – sobie,

Ale On liczy na ciebie.