Ostatnio bardzo dużo mówi się w mediach o finansach Kościoła. Wiele z tych informacji jest często przedstawiana w sposób nierzetelny albo nieprawdziwy, co rodzi też wiele nieporozumień. Chcielibyśmy przedstawić, ile pieniędzy nasza parafia odprowadziła na rzecz państwa w 2011: na składki ZUS parafia zapłaciła 16.800,00 zł, do urzędu skarbowego wpłynęło 6.450,00 zł, a podatek od nieruchomości wyniósł 1.720,00 zł. Licząc konkretnie parafianie cztery kolekty niedzielne przeznaczają na te cele.