Żeby niewierzący mógł współpracować z łaską – paru bardzo prostych rzeczy potrzeba:
1. aby zawsze wolał poznać prawdę niż mieć rację, i unikał wszelkiego zacietrzewienia;

 
2. aby nigdy nie mówił, że jest pewien, kiedy w rzeczywistości nie ma pewności;
 
3. aby się nigdy nie wyśmiewał z rzeczy, których dobrze nie rozumie, zwłaszcza jeżeli one dla innych są święte;
 
4. aby miał do prawdy podejście łaknące i głęboko poważne;
 
5. aby starał się być możliwie jak najwierniejszy temu, co w nim jest najczystsze i najlepsze;
 
6. aby był świadom, że jest bardzo nędznym i grzesznym człowiekiem i pragnął się przemienić.
 
(Piotr Rostworowski OSB, Świadectwo Boga, Kraków 2008, s.68-69.)