List skierowany do naszej parafii przez biskupa zambijskiego Raymonda Mpezele, w którym zawarte zostały podziękowania za ofiary na samochód dla afrykańskiej organizacji pomagającej młodzieży.

Wielebny Ojcze i Parafianie,
YOUTH ALIVE jest organizacją działającą w Zambii, mającą swoje struktury w diecezji Livingstone. Głównym obszarem zainteresowań tej organizacji jest problem HIV-AIDS wśród młodzieży. Promuje ona zmianę zachowań w kontekście moralności seksualnej. Youth Alive szczególnie zachęca do abstynencji w tej sferze we wszystkich relacjach pozamałżeńskich jako sposobu rozwiązania problemu rozprzestrzeniania się tego śmiertelnego wirusa.

Członkowie Youth Alive w diecezji odwiedzają szkoły, zwłaszcza w samym Livingstone i jego okolicy, aby zachęcać do zmiany postępowania w kwestii zachowań niemoralnych. Koordynator i członkowie diecezjalnego zespołu tej organizacji potrzebują środków transportu, aby dotrzeć tam, gdzie są najbardziej potrzebni i ostrzegać młodych ludzi przed zagrożeniami.
 
Wasza finansowa pomoc dla Youth Alive uczyniła możliwym zakupienie przez diecezję samochodu, który będzie służył dobru i wykorzystany zostanie dla działań organizacji.
 
                                                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                                                    + Raymond Mpezele
                                                                                                      Biskup Livingstone
Zambia, 29 sierpnia 2012 r.
 
 
{artprettyphoto path=”images/stories/misje/Zambia_2012″ width=”150″ height=”150″ /}